בית דין לממונות עמנואל

הרב יעקב הילדסהיים שליט"א

אב"ד לענייני ממונות 053-3142996

 

הרב יהודה אלחרר שליט"א

מזכיר בית הדין – תיאום דיני תורה 053-3135711

 

בית הוראה עמנואל

הרה"ג רבי שלמה קליין שליט"א

מענה טלפוני לשאלות הלכתיות 052-7146601

בימים א- ה בין השעות 16:15-20:00 

בביהכ"נ המרכזי "קהל חסידים" בית ישראל 23

מזכירות  054-8524422