לזימון תורים למחלקת גבייה לחץ כאן

טבלת אנשי קשר - מחלקת גבייה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
שרה קריבוס מנהלת מחלקת גביה 09-7927111 [email protected]
דבורה רייכמן גביה 09-7927111 [email protected]
מיכל חודרה גביה 09-7927117 [email protected]

מחלקת הגביה מרכזת את התשלומים והחיובים השונים ובכלל זה את חיוב הארנונה, ביוב, מים, אגרת שמירה, תשלומי חינוך ורווחה. מחלקת הגביה מאפשרת אמצעי תשלום מגוונים לביצוע התשלומים:

תשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי, מזומן/המחאות.

הגבייה במועצה מתבצעת באמצעות שירותי חברת מגער הנותנת למועצה את כלל השירות, כולל העסקת העובדים, מערכת הגבייה ועוד.

תושב יקר,

המיסים הם שלך ובשבילך למען איכות חיים טובה יותר! לנוחותך!

תן הרשאה לתשלום חובותיך באמצעות הבנק שלך או כרטיס האשראי וחסכת זמן, כסף וטרחה.

שלם חשבונותיך בזמן ומנע מעצמך תשלומי ריבית, הצמדה והוצאות משפטיות.

המשלם באמצעות הו"ק בנקאית זכאי ל-2% הנחה. קוד המוסד הוא: 2128.

המשלם באמצעות הו"ק בכרטיס אשראי זכאי ל-1% הנחה.

לקבלת חשבון הארנונה במייל ניתן לפנות לדוא"ל [email protected] או למלא טופס זה.

 

שירותי המחלקה:

  • קבלת תשלומים.
  • טיפול בבקשות להנחה בארנונה.
  • ברור חשבונות וקבלת מידע בנושאי גביה.
  • רישום בעלים חדשים, שוכרים וחילופי דיירים.
  • הנפקת אישורים להעברת זכויות, אישורי תושב ועוד.

שרה קריבוס – אחראית תחום גביה. מייל: [email protected]

מיכל חודרה – פקידת גביה. מייל: [email protected]

דבורה רייכמן  – פקידת גביה.  מייל: [email protected] 

טלפון מחלקת גביה:  09-7927117

פקס: 09-7928421

מוקד טלפוני לתשלום שוברים באשראי: 03-9411053 

קבלת קהל: ימים א-ה משעה 9:00 עד 14:00 יום ג' גם משעה 16:00 עד 18:00 

ארנונה כללית – מהי?              

הארנונה הכללית הנה מס המוטל על ידי הרשות המקומית על פי חוק.  הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. ה"מחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ויכול שיהא: בעל הנכס, שוכר הנכס, ואפילו פולש חסר זכויות משפטיות כלשהן. 

כיצד נקבע החיוב     

חיוב הארנונה הנו שנתי (מינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של התעריף למ"ר בשטח הנכס.               
התעריף נקבע בהתאם לצו המסים על פי השימוש בפועל בנכס.                

השגה וערר:              

ה"מחזיק" בנכס זכאי להגיש השגה בכתב על חיוב הארנונה למנהל הארנונה "במחלקת הגבייה. את ההשגה יש להגיש בתוך 90 יום, מיום קבלת הודעת החיוב" הראשונה באותה שנת מס, על יסוד אחת או יותר מהטענות להלן: 

  1.  בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו, או השימוש בו.                
  2.  המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.                

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.               
אם נדחתה ההשגה, רשאי ה"מחזיק" לערור בתוך 30 יום ממועד קבלת התשובה, לוועדת הערר.                

לתשומת לב! 

הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או לדחייתו ו/או לתשלום חיוב שאינו שנוי במחלוקת.                
יש לשלם את הארנונה במועד שנקבע, על מנת להימנע מתשלום מיותר של ריבית והצמדה. בכל מקרה שתתקבל ההשגה או שיתקבל הערעור, יוחזרו למערער תשלומי היתר ששילם.