חמוטל בוסי
גיל הרך ורכזת וועדות זכאות אפיון ושיבוץ

 

מי אנחנו: המדור לגיל הרך

על המדור:

המרכז לגיל הרך נותן מענה עירוני לילדים בגיל הרך,

משפחותיהם ולאנשי מקצוע, בתחומים הבאים: שירותים

בתחום הפרא-רפואי וההתפתחותי, תכניות חינוכיות

פורמאליות ובלתי-פורמאליות, ותוכניות העשרה לטיפול פרטני

וקבוצתי.

 אוכלוסיית היעד:  השירות מיועד לצוותים חינוכיים, להורי הילדים ולילדים במערכת החינוכיות הרגילות בגנים, וכן לילדים המשולבים במסגרות החינוך המיוחד.

תפיסה חינוכית: 

הגישה המנחה את כלל הפעילות של המדור, הינה הגישה

ההתפתחותית – אקולוגית, הרואה בקשרים שבין הילד

לסביבתו המשפחתית, חינוכית, חברתית ותרבותית, את

המפתח להתפתחותו המיטבית של הילד,

המדור לגיל הרך מאגד את המשאבים העירוניים:

חינוך, שפ"ח ורווחה

מגוון השירותים הפועלים במדור : 

 

מסמכים מצורפים:

 שאלון הפניה לדיון בצוות רב-מקצועי / לוועדת זכאות ואפיון של תלמיד  הלומד בגן (רגיל/מיוחד)

ויתור סודיות- לוועדת זכאות ולרב מקצועית

שאלון להערכת בשלות

לו"ז עבודה שנתי