הנחות בארנונה

הנחות בארנונה ניתנות למחזיקי נכסים בשטח השיפוט של המועצה, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-1993 והתיקונים בחוק המבוצעים מפעם לפעם ובהתאם לצו הארנונה של המועצה המקומית עמנואל. תקנות אלו אומצו ואושרו במליאת המועצה.

ניתן להגיש הנחה באתר המועצה.

טבלת הנחות ארנונה - 2024

טופס בקשה להנחה בארנונה

 

המסמכים הנדרשים לקבלת הנחה:

 • צילום ת.ז. של שני בני הזוג עם כתובת בעמנואל כולל ספחים
 • אברכים – אישור כולל מקורי בציון סכום המלגה+ אישור "מעמד לא עובד"
 • שכירים - תלושי שכר לחודשים 10,11,12 או טופס 106 לשנת המס הקודמת
 • עצמאיים - דוח שומה אחרון
 • אישורי לימודים/הכנסה של ילדים מעל גיל 18 + צילום ת.ז.
 • במקרה של לידת ילד בשנת המס הקודמת, יש לצרף אישור מביטוח לאומי על דמי הלידה
 • במידה ואחד מבני הזוג, או שניהם אינם עובדים יש להגיש אישור "מעמד לא עובד" מביטוח לאומי, וכן אישורי תשלומים מביטוח לאומי
 • תושבים חדשים - אישורי הפסקת הנחה ממקום מגורים קודם

הנחיות כלליות:

 • לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסדיר את חשבון הארנונה ע"ש מבקש ההנחה המחזיק בנכס, לצורך זה יש למסור למועצה את חוזה השכירות/רכישה של הדירה.
 • תושב שהגיע לגור בעמנואל באמצע שנה עליו להגיש אישור הפסקת הנחה מהרשות הקודמת בה התגורר.
 • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
 • הנחה בארנונה ניתנת לשנה השוטפת בלבד.
 • תנאי בסיסי להנחה במגורים הוא שהזכאי להנחה מתגורר בנכס.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד - הגבוהה מבניהם.
 • יש למלא טופס בקשה להנחה על כל חלקיו.

פרטים נוספים בנוגע להנחות בארנונה ניתן לקבל במחלקת הגביה.