חמוטל בוסי
גיל הרך ורכזת וועדות זכאות אפיון ושיבוץ

מי אנחנו?

ועדת זכאות ואפיון דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים ו/או לקות משמעותית לחינוך מיוחד ולהשמתו במסגרת החינוכית ההולמת את צרכיו והינה הגורם המוסמך לקבלת החלטה זו.

אוכלוסיית היעד: ילדים בגילאי 3 - 21

תפיסה חינוכית: השמת הילד במסגרת לימודית המתאימה ליכולותיו עוזרת לקדמו בדברים בהם הוא חלש ולחזקו בדברים בהם הוא חזק, ובכך לגרום לו לחוות הצלחות שיעלו את ביטחונו האישי ויסייעו לו לממש את הפוטנציאל הגלם בו.

פעילות השירות

הפניית התלמיד לוועדת זכאות ואפיון נעשית לאחר שהמסגרת החינוכית בה הוא נמצא מיצתה את כל האפשרויות לסייע לו באמצעים העומדים לרשותה.

הגורמים הפונים לוועדה יכולים להיות: המסגרת החינוכית בה הילד נמצא, ההורים, ועדת שילוב מוסדית, או כל גורם טיפולי אחר (פסיכולוג, יועץ וכדומה).

המסמכים הנדרשים:

* שאלון הפניה הממולא על ידי נציג ביה"ס או הגננת חתום על ידי ההורים והמפקח.

* בדיקת ראיה ושמיעה עדכניות של התלמיד.

* אבחון על ידי גורם מוסמך כגון פסיכולוג ורופא התפתחותי.

ניתן ואף רצוי לצרף מסמכים של קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, נוירולוג או כל מסמך אחר שיתרום לדיון בוועדה ויעזור באפיון סוג הקושי של התלמיד.

לו"ז הועדה

* אל הועדה יש לפנות לא יאוחר מה-1 למרץ בצירוף המסמכים שהוזכרו.

* זימון ההורים על פי הנהלים שנקבעו בתקנות. יודגש כי במקרים  חריגים בהם ההורים אינם מופיעים תתכנס וועדה אף שלא בנוכחותם.

* לאחר החלטת הוועדה ישלח להורים מכתב עם ההחלטה.

* במידה וההורים אינם מסכימים עם ההחלטה הם יכולים לערער עליה למשרד החינוך בתוך 21 יום מקבלת המכתב.  

תכנית הכלה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל קובעת כי תינתן שנה של מיצוי אפשרויות בחינוך הרגיל ולאחריה שנה של תמיכה מתוכנית השילוב בטרם יופנו התלמידים לוועדת זכאות ואפיון.