חמוטל בוסי
גיל הרך ורכזת וועדות זכאות אפיון ושיבוץ

מי אנחנו: ועדת שיבוץ, מיישמת את החלטות ועדת השמה ותפקידה הוא לשבץ כל תלמיד ותלמיד במסגרת הלימודית המתאימה לו ביותר בהתאם לאפיון הקושי עליו הוחלט בוועדת ההשמה ומתוך התחשבות ברצון ההורים.

אוכלסיית היעד: מגיל 3 ועד גיל 18. הוועדה פועלת בקרב תלמידים שהוחלט בוועדת ההשמה על זכאותם לחינוך מיוחד.

תפיסה חינוכית:

לאפשר לילד ללמוד במסגרת המתאימה לו ביותר הן מבחינה לימודית והן מבחינה השקפתית תוך מתן מענה הולם לצרכיו.

פעילות השירות:

בכל רשות מקומית פועל צוות שיבוץ למסגרות החינוך המיוחד הכולל את:

*מנהל מחלקת חינוך או נציגו

* מפקח החינוך המיוחד על מוסדות החינוך באותה הרשות.

* מנהל השירות הפסיכולוגי ברשות המקומית או נציגו.

הוועדה שמה דגש על הפניית התלמיד למקום הלימודים המתאים לו ביותר, כאשר קיים מקום לימודים שכזה ביישוב, ניתנת עדיפות לשיבוץ התלמיד בתוככי היישוב, ובתנאי שהצרכים החינוכיים של התלמיד באים על סיפוקם באותה המסגרת.

במידה ולא נמצאה לתלמיד מסגרת הולמת בתוך היישוב יפנה הצוות את התלמיד לרשות החינוך מקומית אחרת בה קיימת מסגרת זו.

בסיום תהליך שיבוץ הילד במסגרת החינוכית המתאימה ישלח להורים מכתב על ידי מח' חינוך עם פרטי המוסד אליו הילד התקבל.

ועדת ההשמה היא זו שמפנה את  התלמידים טעוני השיבוץ לוועדת השיבוץ תוך התחשבות בבקשת ההורים למסגרת הלימודית המתאימה לאורח חייהם