חמוטל בוסי
גיל הרך ורכזת וועדות זכאות אפיון ושיבוץ

מי אנחנו: ועדה רב מקצועית היא ועדה הקובעת את זכאותו של ילד עם קשיים לימודיים, תפקודיים, חברתיים, רגשיים ואישיים לקבלת תמיכה וסיוע מוגברים במסגרת החינוך הרגילה על מנת לסייע לו בקשיים אלו.

ריכוז הועדה: בגני הילדים - גב' חמוטל בוסי, מנהלת הגיל הרך; בבתי הספר: מנהלי המוסדות.

אוכלסיית יעד: ילדים בגילאי הגן ובית הספר עם:

  • עיכוב התפתחותי תפקודי או שפתי.
  • קושי רגשי – במקרה שהקושי משליך על הלמידה.

תפיסה חינוכית:  תלמידים רבים עם צרכים מיוחדים יכולים להשתלב במסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק מכך תועלת הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית-רגשית. בעצם הימצאותם של תלמידים בעלי מגוון רכים מיוחדים בכיתה רגילה יש בכך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם ובבניית חברה סובלנית ואיכפתית.

פעילות השירות:

הפניה לוועדה תהיה למפקח הכולל על גני הילדים בישוב, או למתי"א (מרכז תמיכה יישובי אזורי) ונעשית על ידי המסגרת החינוכית בה הילד נמצא.

המסמכים הנדרשים:

  • שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה.
  • בדיקות שמיעה וראייה שהן תנאי הכרחי להגשה לוועדת שילוב.
  • אבחון פסיכולוגי או מסמך קביל מהמרכז להתפתחות הילד המעיד על עיכוב התפתחותי או שפתי.

במידה והילד/תלמיד אכן קיבל זכאות לשילוב הזכאות נשמרת לתקופה של עד 3 שנים באותה מסגרת חינוכית

ועדה רב מקצועית נוספת תתקיים גם אם לא עברו 3 שנים במקרים הבאים:

  • במעברים מגן חובה לכיתה א', מכיתה ו' לחטיבת ביניים, מחטיבת ביניים לתיכון או במעבר מכיתה ח' לתיכון/ישיבה.
  • כאשר צוות בין מקצועי ממליץ על הערכה מחודשת של צורכי התלמיד.

את הבקשה ניתן להגיש עד סוף ינואר בכל שנה.

בסמכות ועדה רב מקצועית להעביר את הטפסים לדיון ועדת זכאות ואפיון (בהסכמת ההורים).