רפי בצלאל
קב"ס ומנהל יחידה לקידום נוער
052-7171202

מי אנחנו: היחידה  לקידום נוער מהווה את מסגרת הפעולה למתן מעטפת שירותים לנוער מנותק על הרצף שבין נשירה גלויה לנשירה סמויה והשתלבותם במערכת החינוך.

אוכלוסיית היעד:  נערים בגילאי 14 עד 18.

תפיסה חינוכית: היחידה לקידום נוער מאמינה בכוחו של כל נער לשינוי ומימוש הפוטנציאל האישי הטמון בו. היחידה רואה בשילוב הנערים במסגרת חשיבות עליונה כפתח להצלחתם תוך מענה וליווי אישי לכל נער באמצעות קשר משמעותי של עובד קידום נוער והענקת שירותים חינוכיים טיפוליים פרטניים וקבוצתיים לגיבוש תפיסת העתיד ומימוש הפוטנציאל של הנער.

פעילות השירות: 

חיזוק מעורבות בקהילה - היחידה מחזקת גורמי חוסן חיוביים והפחתת התנהגויות סיכון באמצעות תוכניות למניעת התנהגויות סיכון תוך חיזוק מעורבותם של בני הנוער בקהילה תוך חיבורם ושילובם בפעילויות התנדבות ותרומה לקהילה.

מרכז למידה – מערך ליווי לימודי המתבצע במסגרת תוכנית היל"ה באמצעות בניית תוכנית לימודים אישית לקראת רכישת תעודת 10/12 שנות לימוד ובגרות. בנוסף, מתקיימים קורסים תעסוקתיים.

"כי עמך אני" - תוכנית להעצמת בחורי ישיבה – היחידה מפעילה עןבד ייעודי שמגיע לישיבות לבצע התערבות חינוכית לנערים בסכנת נשירה סמויה ע"י ליווי ושמירה על הרצף החינוכי. מטרת התוכנית לתת מענה והעצמת בחורי הישיבות.

תכנית בוק"ר – היחידה בשילוב הביקור הסדיר ועו"ס נוער וצעירים ממחלקת הרווחה מהווים את הבסיס לאיתור בני נוער. כחלק מתפיסה זו אנו מפעילים שולחן עגול בכדי ליצור עבודה משותפת, דבר המצליח להרחיב את מעגל השירותים הניתנים לנוער מנותק.

היחידה בשילוב הביקור הסדיר מהווים את הבסיס לאיתור בני נוער. העבודה המשותפת מצליחה להרחיב את מעגל השירותים הניתנים לנוער מנותק כולל פעילויות מניעה.