רותי חלף
תקציבנית ורכזת הסעות

מי אנחנו: הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין ביה"ס או שביה"ס נמצא בריחוק ניכר מביתם.

מערכת ההיסעים נותנת גם מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד, תוך התחשבות בסוגי הלקויות השונים הקיימים בחינוך זה על מנת לאפשר לתלמידים אלו ללמוד בבתי הספר העונים על צורכיהם הייחודיים.

אוכלוסיית היעד: מגיל 3 ועד גיל 21

תפיסה חינוכית: לאפשר לכל התלמידים להגיע למקום לימודיהם והחזרתם במתכונת יומיומית בצורה המהירה והבטוחה ביותר  תוך התחשבות מירבית במערכת השעות  המוסדית מתוך אמונה שבכך אנו מסייעים להם לממש את הזכות ללמוד במסגרת המתאימה ביותר להעצמתם.

פעילות השירות:  / פרויקטים

מערך ההסעות מסיע כ-40 תלמידים בחינוך הרגיל אשר לא נמצאה להם מסגרת מתאימה ביישוב וכ-100 תלמידים בחינוך המיוחד.

בנוסף מעסיק מערך ההסעות כ-10 מלווים האמונים על הגעתם של התלמידים הזקוקים לליווי (ע"פ הקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך) למוסד הלימודים בו הם לומדים והחזרתם בביטחה.

הזכאות להסעה נקבעת על פי הקריטריונים של משרד החינוך ומותנת באישורו ומתבצעת על פי מיפוי אזורי הנקבע על ידי משרד  החינוך.