אופני הגשת בקשה למידע

1. הורדה ומילוי טופס בקשת מידע.

2. מילוי טופס מקוון של היחידה לחופש המידע.

3. בדואר אלקטרוני [email protected] 

4. בדואר - כיכר הרמב"ם 1, עמנואל.

5. שליחת פקס - 09-7921503.