תושב שעזב את הדירה, ומבקש להעביר את החיובים לבעל הדירה, עליו למלא טופס הצהרה.