עוז גליק
מנהל השירות הפסיכולוגי
053-7267918

מי אנחנו: שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) הינה מסגרת טיפולית-חינוכית שמטרתה ללוות ולקדם את התפתחותו התקינה של הילד במסגרות החינוכיות.

אוכלוסיית היעד:  השירות מיועד לילדים במערכת החינוכיות הרגילות – גנים ובתי ספר יסודיים, וכן לילדים המשולבים במסגרות החינוך המיוחד.

תפיסה חינוכית: עבודת השרות הפסיכולוגי- חינוכי מבוססת על תפיסה מערכתית, על פיה סביבתו הטבעית של הילד הינה קריטית בהשפעתה על התפתחותו ורווחתו הנפשית. בשל כך, מתרכז השירות בייעוץ והדרכה לאנשי חינוך והורים, במטרה לסייע ביצירת סביבות תומכות ומאפשרות עבור הילד. זאת, כמובן בצד עבודה אבחונית וטיפולית קיצרת טווח מול הילד עצמו.

פעילות השירות:  

שירותי אבחון והערכה: איתור מוקדי הקושי של הילד, כולל קשיים קוגניטיביים, קשיי למידה, קשיי קשב וריכוז, וקשיים רגשיים והתפתחותיים, בשלות לכיתה א' ועוד.

לאחר איתור זה יכול הפסיכולוג להשתתף בוועדות חוקיות כמו ועדת שילוב וועדות השמה, להכרעה בדבר הצורך בקבלת תמיכה  במסגרת בית הספר או במסגרת החינוך המיוחד.

• שירותי ייעוץ וטיפול: התערבות וטיפול בקשיי הילד. ההתערבות יכולה להיות פרטנית, או קבוצתית.

הדרכת וייעוץ מערכתי לבתי הספר: הכוונה חינוכית ורגשית לצוותים חינוכיים. הכוונה זו מטרתה קידום השיח הרגשי במסגרות החינוכיות, והתאמתו למשימות הפדגוגיות. יעוץ וסיוע לתהליכים ארגוניים בבתי הספר.

התערבות במשבר: ליווי, תמיכה, ייעוץ וטיפול במצבי משבר, טראומה  או אסון.

השפ"ח עובד בשיתוף פעולה עם גורמי טיפול נוספים הקשורים במסגרות החינוכיות, כמו יועצת ביה"ס, מדריכים פדגוגיים, מפקחים, ומחלקת הרווחה.