טופס בקשה להנחה בארנונה מטעמי הכנסה

רשימת המסמכים הנדרשים להגשת ההנחה מופיעה בתחתית העמוד

 

פרטי המבקש/ת

מין (חובה) שדה חובה

מצב אישי (חובה) שדה חובה

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? (חובה) שדה חובה
 

ניתן לאחד קבצי PDF באתר זה: https://www.freepdfconvert.com/he/merge-pdf

 
 

נפשות נוספות המתגוררות עם המבקש/ת

 
(חובה) שדה חובה
הקרבהמספר זהותשם משפחהשם פרטיגילהעיסוקמקום העבודה
 

מקורות הכנסה

 

*אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגורים, יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד.

 

 

 

 

 

 

 

 
נא סמן את המשבצת המתאימה לבחירתך: (חובה) שדה חובה
 

אסמכתאות

ראה בתחתית העמוד את רשימת המסמכים הנדרשים

 

ניתן לאחד קבצי PDF באתר זה: https://www.freepdfconvert.com/he/merge-pdf

 
 
 

הגשת הטופס

הצהרה (חובה) שדה חובה
Browser not supported
 

המסמכים הנדרשים לקבלת הנחה

צילום ת.ז. של שני בני הזוג עם כתובת בעמנואל כולל ספחים
אברכים – אישור כולל מקורי בציון סכום המלגה + אישור "מעמד לא עובד"
שכירים – תלושי שכר לחודשים 10, 11, 12 או טופס 106 לשנת המס הקודמת
עצמאיים – דוח שומה אחרון
אישורי לימודים/הכנסה של ילדים מעל גיל 18 + צילום ת.ז.
במקרה של לידת ילד בשנת המס הקודמת, יש לצרף אישור מביטוח לאומי על דמי הלידה
במידה ואחד מבני הזוג, או שניהם אינם עובדים יש להגיש אישור "מעמד לא עובד" מביטוח לאומי, וכן אישורי תשלומים מביטוח לאומי
תושבים חדשים - אישורי הפסקת הנחה ממקום מגורים קודם
הסדרת חשבון הארנונה ע"ש מבקש ההנחה המחזיק בנכס, לצורך זה יש למסור למועצה את חוזה השכירות/רכישה של הדירה