מהנעשה במועצה, חודש אלול תשפ"ב


אזרחים ותיקים - משתתפי המועדונים לאזרחים ותיקים יצאולסיור מרענן. במהלך הסיור הם ביקרו בכותל המערבי ובמערת המכפלה, לסיום הם קינחו בארוחה מפנקת במסעדה. 

כנס היערכות - מחלקת החינוך קיימה השבוע כנס היערכות לגגנות ולסייעות בשיתוף עם מוסדות החינוך, והיתה בו השתתפות מכובדת מנשות הצוות במוסדות החינוך. בכנס הועברה סדנה בנושא מוגנות, נמסרה הרצאה פדגוגית ממדריכה של משרד החינוך, ועוד ועוד. 

כנס היערכות

צביעת הישוב - צבענו מחדש את הניתובים ומעברי החציה בישוב לרגל תחילת שנת הלימודים. בגלל עבודות הפיתוח הנרחבות ותנופת הבניה בישוב הצבע דוהה מהר מהרגיל.

צביעה

485,000 ש"ח - במהלך החודש הופקדו לחשבונות הבנק של 97 מלגאים תושבי הישוב הלומדים במוסדות לימוד מוכרים, מלגת מפעל הפיס בשיתוף עם המועצה, בסך של 5,000 ש"ח לכל מלגאי. ההשתתפות בתכנית המלגות החלה בשנה שעברה על אש נמוכה, והשנה עם כניסתה לתפקיד של גב' מושקוביץ רכזת פרויקטים במחלקת החינוך, הוא שולש במספר משתתפיו. במסגרת התכנית נדרשים המלגאים לשעות התנדבות בפיקוח מחלקת החינוך, פעולות שעשו רק טוב לטובת הציבור. המלגאים קיבלו מלגה מקבילה מעמותות שונות בישוב. בשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ג) הוקצו עבור הישוב 200 מלגות, והרישום אליהן יתקיים בהמשך.

שופר - קיימנו בשיתוף עם המועצה הדתית ערב ללימוד מעשי של תקיעת שופר, ע"י הרב אלחנן פרץ.

שופר

בטחון - מגוון אמצעי ביטחון חולקו לעובדים ולמתנדבים לשימוש בעבודתם השוטפת. מחלקת הביטחון ערכה מפגש רענון לצוות מאבטחי הישוב. 

אמצעי ביטחון

 

הנהלת המועצה ועובדיה מאחלים לתושבי עמנואל וכלל עם ישראל שנה טובה ומתוקה!