מהנעשה במועצה, חודש חשון תשפ"ג


מעקות הולכה - הותקנו מעקות הולכה במעלה רחוב הבעל שם טוב ובחלק מרחוב פנחס לוין כדי להגביר את הבטיחות בדרכים ולמנוע אסונות חלילה. יישר כוח לגב' אמזל ממחלקת הפרויקטים בחכ"ל על תכנון, בחירה מוצלחת של הדגם והצבע ועל ביצוע מושלם. 

1

2

רחפן - התחדשנו ברחפן חדש בעל חיישנים טרמיים שיסייע להגברת הבטחון בישוב. קב"טנו המסור השיג תרומה לסיוע במימון הרכישה מקרן ישראל אחת ואנו אסירי תודה על תרומתם הנדיבה. אנשי מחלקת הבטחון עברו אימון הטסת רחפן וכבר בקרוב יתחילו לעשות בו שימוש שוטף.

4

6

חיבורי חשמל - חברת החשמל ביצעה עבודות הכנה לחיבור לרשת החשמל של גני הילדים החדשים הנבנים ברחוב בית ישראל, כמו גם עבודות להעתקת קווי חשמל מהמגרש בו יבנה המרכז המסחרי של חברת שירתם בצמוד למועצה, שעד כה בנייתו התעכבה בגלל עבודות אלו. כעת ב"ה נסללה הדרך להתחלת הביצוע.

7

8

טיילת חתם סופר - אישרנו במליאת המועצה תב"ר של 5,000,000 ש"ח להקמת טיילת חתם סופר. סכום זה הגיע לאחר פעולות ומאמצים רבים מול משרד השיכון, וישמש כדי להתניע את הפרויקט ולצאת למכרז.

סימון חניות - סומנו חניות להורדת תלמידים בסמוך לגבי חב"ד ברחוב פנחס לוין כדי למנוע את העומס שהצטבר במקום בשעות הבוקר והצהריים. בנוסף סומנו חניות בחניית הפיס לקשיש להסדרת החניה במקום.

9

10

תאורה - הבאנו מנוף לביצוע עבודות בגובה. על ידו תוקנו גופי תאורה רבים והותקנו גופים חדשים במקומות שקבלנו עליהם פניות מתושבים שהם אינם מוארים בלילות די הצורך. העבודות בוצעו לפי כל כללי הבטיחות ועל הצד הטוב ביותר. 

11

12

נוער - ראש המועצה והרב משה חזקיה השתתפו באירוע פתיחת מחזור חדש של ארגון "יחדיו" בת"ת אהלי יעקב. באירוע נכחו רכז "יחדיו" הרב אבידן סייגון ומדריכי הפעילות שחילקו לתלמידים את חולצת הארגון, יומן אישי ושי נחמד.

13

דילול עצים - ביצענו עבודות לדילול עצים גבוהים שהסתירו את תאורת הרחובות וכן גזמנו עצים שהפריעו לתושבים. 

14

15

מוקד בטחוני - התחלנו להפעיל מוקד בטחוני מאוייש על ידי בן שירות, ובמקביל אנו מגייסים עובדים ובני שירות נוספים, ובסופו של דבר בעז"ה המוקד יפעל 24 שעות ביממה וישפר את הבטחון של כולנו. יישר כוח לקב"ט- עמיחי אזולאי שהביא תקציב מיוחד להשתתפות בהוצאה כבדה זו.

16

פרויקט הכיכרות - החל השלב השני בפרויקט הקמת הכיכרות וחידוש רחוב הגר"א ואדמורי אלכסנדר. מטרת הפרויקט הרחבת הכבישים אשר יאפשרו תנועה בטוחה יותר במקטע זה, מדרכות חדשות, תאורה טובה וכן עבודות גינון, והכל ע"מ לשדרג את עירנו המתפחת בקצב.

תכנית הסדרי התנועה הוכתבה למועצה על ידי גורמי המשטרה, וזאת ע"מ לשמור על בטחון התושבים בזמן העבודות. התוכנית כוללת חסימות צמתי הגר"א/אדמורי אלכסנדר והבעל שם טוב/אדמורי אלכסנדר.

לפני כניסתינו לעבודות בפרויקט ערכנו כנס הסברה אודות מהות העבודות והאילוצים לסגירת הכביש באופן מוחלט בתקופת העבודות.

לאחר סיום שלב א' בו בצעו הריסות והתאמת הגאומטריה התחלנו עבודות של ב'- החלה ההטמנה של קו הניקוז, כמו גם סיום רוב המדרכות ברחוב הגר"א ותוואי הכיכר התחתונה. 

עוד קבענו שלטי הכוונה לתחבורה הציבורית כדי למנוע אי-ידיעה של נהגים במסלול הזמני לאור חסימת רחוב אדמורי אלכסנדר.

אנו תקוה שנסיים את העבודות בהקדם לרווחת התושבים.

17

18

19

20

30

31

32

33

34

35.JPG

36.JPG

37.JPG

מדרכת הבעש"ט - נכנס לעבודה הקבלן המבצע את עבודות הרחבת ושדרוג מדרכת הבעש"ט, עוד פרויקט חשוב לנוחות ובטיחות התושבים, ובמסגרתו נסדיר את לשוניות החניות ומיקומי פחי האשפה.

21

22

23

קלפיות - לאור התקלה החמורה של ועדת הבחירות המרכזית באי-הצבת קלפי נגישה מיוחדת לנכים בבחירות האחרונות לכנסת, פנינו להנהלת ועדת הבחירות המרכזית בעניין, והגיע אלינו מר אלי לוי ראש אגף מיקום קלפיות עם איש מקצוע מטעמו, כדי לקבוע את מיקום הקלפי שתשמש בבחירות הבאות לצורך חשוב זה. במקביל פנינו בבקשה להוסיף קלפי נוספת כדי להקל על תושבי השכונה העליונה ולקרב את הקלפי למקום מגוריהם.

24

כנס מאבטחים - מחלקת הבטחון ערכה כנס למאבטחי מוסדות החינוך לריענון ההנחיות ולהיערכות למצבי חירום שלא יבואו. 

25

התנהגות בחירום - מחלקת הבטחון בשיתוף עם מרכז צעירים קיימה ערב בו קיבלו המשתתפים הרבים כלים חשובים לאופן ההתנהגות במצבי חירום בכבישים. יישר כוח לעמיחי אזולאי - הקב"ט, על קידום הבטחון בשלל ההיבטים.

26

27

היערכות - קיימנו ישיבה משותפת עם אנשי החברה למתנסי"ם וגורמים מהמועצה ומחברי המליאה כדי לגבש את אסטרטגיית הפעולה של המרכז הקהילתי לטווח הבינוני וכיווני הפעולה שלו. בנוסף הועלו הצרכים להקמת מתחם תרבות רב-תכליתי בשכונת הנביאים החדשה במבואות הישוב ועוד עניינים חשובים נוספים.

28

ביגוד - חילקנו לבוש ממותג לעובדי השפ"ע והניקיון בהתאמה לימי החורף הבאים עלינו לטובה. יישר כוח לגב' גברא על הוצאת הדברים אל הפועל.

29

גני ילדים - עבודות הבנייה של גני הילדים ברחוב בית ישראל עומדות לקראת סיום, ב"ה. לפי הוראות מחלקת ההנדסה עבודות התשתית לחיבור מים למבנה נעשו בלילה, יחד עם עבודות העתקת גמל המים בפרויקט הכיכרות כדי להקל על התושבים.

38.JPG

39.JPG

קו ביוב - עבודות ההקמה של קו הביוב הגרביטציוני מתקדמות בקצב מהיר. בימים אלה עומדים לסיים את הנחת הקו עד למפגש עם כביש 5066 לקראת חצייתו והשלמת מקטע החיבור עד לקו הקיים של קולחי השומרון. 

40.JPG

43.JPG

משרד השיכון - יצאנו לפגישת עבודה יחד עם מנכלי"ת החכ"ל אצל מנהל מחוז מרכז במשרד השיכון מר נדב לחמן-לזר אליו הצטרפו מר מיכאל גרמידר מנהל החטיבה הטכנית, ומר טימור מגרלי אדריכל המחוז ועוד. בין השאר עלו אתגרים שונים בקידום פיתוח השכונה החדשה ובניית מבני הציבור, קידום קו כחול לשם צמיחה עתידית של הישוב וענינים נוספים. בס"ד הפגישה תניב תוצאות לקידום הישוב.

44.JPG

דואר - נכנסה זכיינית חדשה לסניף הדואר המקומי להפעלה מלאה של מגוון השירותים, כולל שירותי בנק. צפויה תקופה מסוימת של למידה ולאחר מכן בעז"ה הסניף יתפקד כראוי כפי שמגיע לתושבי עמנואל. המועצה מסייעת ככל האפשר הן בהפעלה השוטפת והן בהיערכות לגידול העתידי. ביזומה יפה הזכיינית פתחה קו עדכונים שניתן להירשם בו לקבלת הודעות שוטפות מהסניף לזקוקים לכך. מספרו הוא: 074-7960-512. שעות פתיחת הסניף מפורסמות גם באתר המועצה. שיהיה בהצלחה.

קרטוניות - מחלקת שפ"ע הדביקה על הקרטוניות את המיתוג המלווה את פחי האשפה ושאר כלי המחלקה.

46.JPG

מרכז מסחרי - לאחר מפגש שקיימנו עם בעלי עסקים במרכז המסחרי במטרה לסייע להם במידת האפשר, קבענו מנורות סביב החנויות כדי לעזור בשיפור החזות של המרכז המסחרי. נזכיר שבתקופה האחרונה המועצה מתחזקת ומנקה באופן שוטף את השירותים במרכז המסחרי שהיו מוזנחים שנים רבות. המועצה תמשיך לפעול עם בעלי העסקים בשיתוף פעולה לשם החייאת המרכז המסחרי.

47.JPG

48.JPG

שוטר קהילתי - החל בעבודתו שוטר קהילתי חדש, יגאל יפרח, שהחליף את גל כהן שליוה את הישוב שנים רבות. קיימנו עמו מפגש היכרות ותיאום ואנו תקוה שהוא יהיה לעזר לישוב.

49.JPG

מתנדבים - בשיתוף מחלקת הבטחון התקיים ערב הדרכה למתנדבי ידידים חדשים בישוב שעושים עבודת קודש בעזרה לזולת בזמני מצוקה. יישר כוח.

50.JPG