מהנעשה במועצה, חודש כסלו תשפ"ג


פרויקטים - המשכנו בעבודות בשני הפרויקטים העיקריים לשיפור המרחב הציבורי המתבצעים בישוב.

  1.  בפרויקט הכיכרות המשיכו בחציבת קו הביוב, בהכנות ובעבודות נוספות ובהשלמת תוואי הכיכר העליונה. התקדמו יפה בבניית הקיר המזרחי התומך את מגרש אגם הברבורים וגינת המגלשות, וסיימו להניח את קו הניקוז וחלק גדול מקו הביוב. הקבלן ירבד את כל תחומי העבודות באספלט בפעם אחת כדי שלא יווצר תפר, ולכן נוכל להשלים ולפתוח את הכיכר העליונה רק בסיום כל העבודות.
  2. בפרויקט מדרכת הבעש"ט סיימנו לרצף כמעט חצי משטח המדרכה, ובשבוע הבא צפויים להמשיך ולטפל בחצי השני של המדרכה. במסגרת העבודות החלטנו להחליף גם את קו החשמל המזין את תאורת הרחובות לאור תקלות חוזרות ונשנות ברחוב זה.

1

3

30 - Copy

33 - Copy

34 - Copy

40

39

4

8

רכבים - לאחר תקופת המתנה ארוכה קיבלנו עוד 4 רכבים חשמליים שהחליפו את הרכבים הקיימים. רכבים אלו יחסכו חסכון משמעותי בהוצאות הדלק, שכן מקור האנרגיה שלהם הוא חשמל בלבד

9

גיזום - הבאנו החודש לשלושה ימים גוזם עצים שגזם ודילל ברחבי הישוב את העצים המפריעים לתאורת הרחובות וכן טיפלנו בעצים נוספים לפי בקשות התושבים.

10

גינון - החודש התחילה חברת הגינון החדשה בעבודתה בישוב, שעל עבודתה מופקדת החברה הכלכלית.  קבלן הגינון החל בהקמת שיטחי גינון חדשים, בצד המשך עבודות התחזוקה השוטפות. בין השאר נעשו עבודות הקמה בצומת הרחובות פנחס לוין / הבעל שם טוב, ליד מתחם 6 גנים ברחוב הבעל שם טוב ועוד.

11

51

52

שירות לתושב - בתקופה האחרונה נכנס לתפקידו @שלום רייכמן כאחראי על השירות לתושב. בין השאר שלום אחראי על הפצת מידע לציבור בשגרה ובחירום, על התחבורה הציבורית, על אתר המועצה, ועל מגוון הנושאים בהם תושבים זקוקים לסיוע. נאחל לו הצלחה רבה בתפקידו. נודה גם לשלמה ויסברג שסיים את תפקידו ועשה עבודה נהדרת לטובת התושבים.

כיבוי - ערכנו אימון משותף של צוות כיבוי עמנואל עם צוותי הכיבוי מרשויות שכנות. התרגיל התקיים במתחם תלמוד תורה חב"ד החדש והיה מוצלח ומגבש מאוד.

12

13

כיתת כוננות - קיבלנו בברכה ארבעה מצטרפים חדשים לכיתת הכוננות: עוז אדלר, יצחק יעקובוב, דניאל בן דוד ואביתר חדד. באימון שהתקיים החודש בשיתוף עם כוחות הצבא והבטחון תורגלו ורועננו הנהלים וההנחיות. יישר כוח לעמיחי הקב"ט  שלא יודע מנוח, ולמתנדבים החדשים והותיקים על מסירותם לישוב.

14

15

17 - Copy

18

19 - Copy

20

בטחון - אירחנו את המח"ט אל"מ מורדי וייס יחד עם צוות הבטחון ואורי גרובס מנהל אזור התעשייה לפגישה שעסקה בנושא הגברת הבטחון באזור התעשייה. דיווחנו לו על חוק העזר העומד להיכנס לתוקף שיתן כלים בידי המועצה לספק סיור ומוקד 24/7 לאזור התעשייה, ובקשנו את סיועו בהיבטים נוספים.

יצויין שבתקופה האחרונה עם הכנסת פלוגה נוספת לאזור לאחר הפעלת לחץ מצד ראש המועצה, מספר יידויי האבנים פחת משמעותית. אנו תפילה לבורא עולם שהמצב הבטחוני יירגע וכולנו נחיה בשלום ובשלוה.

16 - Copy

מתנדבים - קיימנו ערב למתנדבי המשטרה יחד עם השוטר הקהילתי החדש יגאל יפרח. 

55

25

וכן ארגון הצלה ערך אירוע הוקרה לנשות המתנדבים באולם המרכז הקהילתי. יישר כוח למארגנים הרב אלדד טובול, דניאל אשל ונתן עופרי על עזרתם ויוזמתם.

56

מפקד אוכלוסין - החודש הסתיים מפקד האוכלוסין הארצי, שנערך גם בעמנואל. הגורמים המופקדים על ביצועו בעמנואל ביקשו להודות על השתתפות נאה של תושבים במדגם, ס"ה למעלה מ-75% מענה, שזהו נתון מרשים ברמה הארצית.

תקציב – שלחנו לחברי המועצה את תקציב המועצה לשנת 2023. התקציב גובש בעבודה מאומצת ומשותפת ובחשיבה מקיפה על הצרכים של המחלקות השונות ובראייה כוללת ורחבה במטרה לשפר ולקדם את השירות לתושבים כך שהוא יהיה ברמה הטובה ביותר. בתקציב נלקחו בחשבון הגידול המואץ שהרשות נמצאת בעיצומו, ובא לביטוי בגידול בהכנסות ובהוצאות הצפויות. כמו כן נלקח בחשבון הצורך בגידול בכוח אדם על מנת לספק את צרכי התושבים ולרווחתם.

גני ילדים – הקמת שלושת גני הילדים ברחוב בית ישראל עומדות לקראת סיום בטווח הנראה לעין. 

לאחר המתנה ארוכה ושתדלנות מרובה מול הגורמים השונים, קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך לבינוי כיתות גני ילדים בסמוך למועצה. ההרשאה על סך של למעלה מ-6.6 מליון ש"ח תאפשר לנו לבנות את גני הילדים להם אנו זקוקים בדחיפות רבה עבור האכלוסים הקרובים בישוב. משאב הקרקע הציבורית בעמנואל מצוי במחסור רב, ועל כן היה עלינו לתכנן את גני הילדים באופן שיתפסו שטח קטן ככל האפשר, זאת מבלי לפגוע בגודל הכיתות והחצרות. המועצה כולה מגוייסת כדי לממש את ההרשאה בהקדם האפשרי לרווחת התושבים ומקדת ככל הניתן את קבלת היתר הבניה לכך. 

מצורף סרטון הדמיה של שמונת גני הילדים. טוב מראה עיניים.

www.youtube.com/watch?v=VBzUQzJSVjc

טיילת חת"ס – קיבלנו התחייבות ממשרד השיכון למימון הקמת טיילת חת"ס על סך של למעלה מ-5.3 מליון ש"ח. הטיילת לה ציפו התושבים שנים כה רבות ושבעלי התפקידים השונים במועצה בעבר ובהווה עמלו עליה רבות תוכל סוף סוף לצאת לדרך. את הפרויקט מובילה גב' דגן והוא יבוצע באמצעות החכ"ל. יישר כוח לכל הרבים והטובים העוסקים במלאכה.

וב"ה החלו בעבודות להטמנת קו מים ראשי של מקורות בתוואי ציר הבטחון, לקראת ביטול הקו הקיים העובר בתחומי הטיילת המתוכננת. זהו השלב הראשון שאי אפשר בלעדיו להתחיל בביצוע הקמת הטיילת, והושקעו מאמצים רבים לאורך השנים בתכנון הקו החדש ובהשגת התקציב לביצועו.

38

שפ"ע – מחלקת שפ"ע ממשיכה לפעול לשיפור פני העיר. הנה חלק קטן מהדברים שנעשו : הותקנו מעקות הולכה בכניסה לישוב עבור הסדרת הכנסת פועלים לישוב; נקבעו שלטים לציון שם הפארק במרכז המסחרי "מנגינת הגינה ועוד ועוד. תודה לרחמים ולרועי ולשאר הצוות על עבודתם הנאמנה.

22

23

גיל הזהב – מחלקת הרווחה והחכ"ל הוציאו את בני גיל הזהב החברים במועדון ליום כיף וטיול בצפון הארץ, ובין השאר טיילו באגמון החולה והתפללו בקבר רשב"י. יישר כוח ליוסי נגר ולגב' זוהר על מסירותם כל השנה עבור האזרחים הותיקים.

21

ועידת Muni Expo - ראש המועצה, חברי מועצה ועובדים נוספים השתתפו בשני ימי ועידת החדשנות של השלטון המקומי בה למדו על פתרונות חדשניים למגוון הנושאים בהם המועצה פועלת. בין השאר התרשמנו מעמדות חלוקת חבילות אוטומטיות שגב' דגן פועלת להביאם לישוב, ככל שהפתרון אכן יתאים לישוב. בנוסף ראש המועצה השתתף בפאנל מיוחד שעסק בתקצוב משרד הרווחה עם שר הרווחה היוצא וזעק כנגד הקיפוח המתמשך שהרשויות החרדיות סובלות ממנו, בתקוה שהממשלה החדשה תתן את דעתה ותטפל בו.

27 - Copy

חידוש המרחב הציבורי - כחלק מחידוש ורענון המרחב הציבורי הותקנו עוד מספר ספסלים נאים בנתיב אור החיים, זאת לאחר מספר פניות של תושבים על מחסור במקומות ישיבה.

28 - Copy

29

דואר - לאחר מאמצים מרובים מול חברת דואר ישראל בשיתוף פעולה עם המפעילה הנכנסת של הסניף המקומי, דואר ישראל סיפקה עוד שני קישוריות המכילות עוד 140 תיבות דואר עבור התושבים החדשים. במקביל אנו פועלים לפתרון מקיף יותר שיתן מענה עבור האכלוסים הבאים.

35 - Copy

נוער - הוצאנו למספר ימים את בני הנוער למנוחה והתרעננות עם מגוון חוויות ופעילויות, וכן חילקו שי נאה למספר נערים כאות הערכה על השקעתם בלימודים.  תודה רבה לרפי בצלאל ולאמציה עוזרי על מסירותם ופועלם סביב השעון.

זהירות בדרכים - בתקופה האחרונה התרבו חזירי הבר באזורנו ונגרמו מספר תאונות לכלי רכב. כדי להסב את תשומת לב הנהגים הותקנו שלטים ביציאה מהישוב ובתחילת כביש הגישה, המזהירים על בעלי חיים בדרך עם איור מתאים ברוח יהודית.

37

גזברות - זוהי חובה נעימה להודות למחלקת הגזברות על שם טוב שיש למועצה במשרדי הממשלה. השבוע קבלנו מחמאות רבות ממשרד הבטחון על התנהלות מסודרת ומתוקתקת בהגשות שונות ומורכבות. יישר כוח לגב' עמרן על מסירותה.

מהנדס - קלטנו מהנדס במשרה זמנית כדי שלא לעכב מספר דברים דחופים העומדים על הפרק. במקביל אנו עסוקים באיתור תוספת חיזוק למחלקה לטובת ורווחת התושבים.

בית חם - בהתרגשות רבה חנכנו באופן רשמי את המבנה לנערות לאחר שהושלם שיפוצו וציודו בריהוט חדש. המקום ישמש ללימודי הילה וכמועדון לנערות והוא נדבך נוסף בפעילות החינוכית שהמועצה יוזמת בכל תחום. הבית החם מופעל בניהולם של רפי בצלאל בתפקידו כמנהל קידום נוער, גב' ענבר בתפקידה כמנהלת יחידת נוער בשיתוף עם גב' פלד כעוסי"ת. הדברים לא היו יוצאים אל הפועל בלא שיתוף הפעולה המרשים של מנהלי מחלקות הרווחה והחינוך עם המרכז הקהילתי, יחד עם רחמים קטיעי שנתן את הנשמה לצד הפיזי. בעז"ה נראה כולנו את התוצאות של הבית החם והמקסים הזה לפרט ולכלל.

41

42

44

בית החיים - לאחר משא ומתן חתמנו עם חברה קדישא תל אביב על הסכם לתכנון ולפיתוח בית עלמין לקבורת שדה בשולי מתחם התעסוקה והמסחר המתוכנן (תב"ע 120/7). בס"ד כבר קבלנו אור ירוק לקידום התכנון מהגורם הרלוונטי ברמ"י. במקביל חברה קדישא מינתה מטעמה את יוסי דרדיגר שהוא בעל נסיון רב בתחום ובין השאר הביא לאישור בית העלמין בנחל רבה, כפרויקטור לקידום התכנון.

שיפור שירות בתחבורה הציבורית - קיימנו אירוע הוקרה לנהגי התחבורה הציבורית כדי להביע את הערכתנו על עבודתם השוטפת ולייצר יחסי עבודה טובים באופן כללי. לאירוע הגיע גם מנהל אשכול שומרון בחברת תנופה, מר אורן אברהם, שציין את היחס הטוב והקשרים המעולים של המועצה עם החברה וציין לשבח את @שלום רייכמן המופקד בין השאר על התחבורה הציבורית במועצה. בסוף האירוע חילקנו תעודת הוקרה ושי נאה לכל נהג כאות הערכה. תודה רבה לכל מי שעסק בהכנות לאירוע, שלום רייכמן, גב' יצהרי, גב' יוסף מ"מ מזכירת הלשכה ועוד.

45

48

46

47

בטחון - בשעה טובה סיימנו את התקנת המצלמות סביב כל ציר הבטחון ומעתה עמנואל מרושתת במצלמות ראש/זנב במלוא היקפה עם יכולות אנליטיקה מתקדמות. את הפרויקט התחיל הקב"ט הקודם יעקב פרץ, ועמיחי ראה בהשלמתו משימה ראשונה במעלה וניצח על סיומו המוצלח. היקף העבודות הכולל הינו מעל 1.3 מליון ש"ח שהתקבלו כולם ממשרד הבטחון.

50

49

שי לעובדים - בארגונה וניצוחה של מנהלת משאבי אנוש גב' יצהרי קיימנו טקס לכבוד חנוכה בו חולק תו קניה בסכום נאה עבור כל עובדי המועצה והחכ"ל וכן ערכת כיבוד מעוצבת וטעימה. התו שחולק לראשונה הוא מעבר למתנות הקבועות לעובדים בחגים, והוא בא ביוזמתה של גב' יצהרי. יישר כוח על העבודה השוטפת והדאגה לעובדים בכל פן ופן.

59

קייטנות חנוכה - בימי החנוכה מחלקת החינוך הפעילה קייטנות בכל גני הילדים ובכל תלמודי התורה ובתי הספר לכיתות א-ג. גב' מושקוביץ מנהלת את העניינים ביד רמה ונאמנה, והשנה לראשונה חולקה ערכת הפעלה יחודית לגני הילדים.

36 - Copy

פעילות חנוכה - השבוע התקיימו כמה וכמה אירועים של המרכז הקהילתי לרגל חג החנוכה, וב"ה היתה השתתפות מרשימה של תושבים.

53

54

על הניסים - תושב ותיק וחשוב בעירנו, הרב שמואל רייניץ ניצל בנס מפיגוע ירי שאחד הקליעים פגעו במשענת הראש של מושבו. הרב רייניץ כובד בהדלקת נר חנוכה באירוע ההדלקה המרכזי שנערך ברחבת אולם האירועים לציון 21 שנה לפיגוע. אם ה' לא ישמור עיר.

57

58

 

המשך חורף בריא !