להורדת חוברת המכרז מאתר רמ"י.

התבעו"ת החלות על המגרשים:

1. תב"ע 120/6

2. תב"ע 120/9

ניתן לצפות בתבעו"ת כאן.

מועד סגירת המכרז הוא ב-27.4.20.

לתשומת לבכם, כנס המציעים שתוכן לתאריך 17.3.2020 בוטל עקב מגיפת הקורונה.