אלפון מוסדות חינוך

שם

מגדר

טווח גילאים

טלפון

כתובת

מנהל

בעלות

יוסף יצחק

ז

3-4

054-3316667

פנחס לוין

פריידל גרינברג

חב"ד

יוסף יצחק

ז

4-5

054-3316667

פנחס לוין

פריידל גרינברג

חב"ד

נר מאיר

ז

3-4

7921089

רבבות אפרים

הרב ציון לוי

נר מאיר

נר מאיר

ז

4-5

7921089

רבבות אפרים

הרב ציון לוי

נר מאיר

שערי עולם

ז

3-4

7921370

בית ישראל

הרב אשר טורק

גני שערי עולם

שערי עולם

ז

4-5

7921370

בית ישראל

הרב אשר טורק

גני שערי עולם