טבלת אנשי קשר - מחלקת חינוך
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
אברהם אדוארד קב"ט מוסדות חינוך 052-8232492 kabatm@emanuel.muni.il
משה חזקיה מנהל מחלקת חינוך 058-3299450 153-97987100 moshe_h@emanuel.muni.il
חמוטל בוסי מזכירת המחלקה 09-7927104 09-7921270 hinuch@emanuel.muni.il
רותי חלף רכזת הסעות 09-7927111 hasaot@emanuel.muni.il
רפי בצלאל מנהל יחידת קידום נוער kidumnoar@emanuel.muni.il
איציק אהרוני מדריך קידום נוער 09-7927111 aharoni430@gmail.com
טליה אבן חיים רכזת נערות 09-7927111 taliaeven@walla.com

קידום נוער

טבלת אנשי קשר - קידום נוער
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
רפי בצלאל מנהל היחידה 051-5550000 09-7921270 kidumnoar@emanuel.muni.il