גליונות העיתון מובאים כשירות לציבור, ולמועצה אין קשר ואחריות לפרסומים או על תוכנם.