גני ילדים לבנות

שם

מגדר

טווח גילאים

טלפון

כתובת

מנהל

בעלות

רימון

חנ"מ

3-4

054-8484507

בית ישראל

מרים פרנקל

עמותה לחינוך וגנים

ורדים חנ"מ 4-5 054-8484507 בית ישראל מרים פרנקל עמותה לחינוך וגנים
גפן נ 3-4 054-8484507 בית ישראל מרים פרנקל עמותה לחינוך וגנים
תאנה נ 4-5 054-8484507 בית ישראל מרים פרנקל עמותה לחינוך וגנים
זית נ 3-4 054-8484507 בית ישראל מרים פרנקל עמותה לחינוך וגנים
הדסים נ 5-6 054-8484507 בית ישראל מרים פרנקל עמותה לחינוך וגנים
תמר נ 5-6 054-8484507 בית ישראל מרים פרנקל עמותה לחינוך וגנים