גני ילדים לבנות

שם

מגדר

טווח גילאים

טלפון

כתובת

מנהל

בעלות

רימון

חנ"מ

3-4

7928689

בית ישראל

הרב אליהו גפני

עמותה למען עמנואל

ורדים

חנ"מ

4-5

7928689

בית ישראל

הרב אליהו גפני

עמותה למען עמנואל