גני ילדים לבנות

שם

מגדר

טווח גילאים

טלפון

כתובת

מנהל

בעלות

רימון

חנ"מ

3-4

052-7157998

בית ישראל

משה רוטנשטיין

עמותה למען עמנואל

ורדים

חנ"מ

4-5

052-7157998

בית ישראל

משה רוטנשטיין

עמותה למען עמנואל