גני ילדים לבנים

שם

מגדר

טווח גילאים

טלפון

כתובת

מנהל

בעלות

גן חב"ד

נ

3-4

054-3316667

רבבות אפרים

פריידל גרינברג

חב"ד

ישועות משה 2

נ

4-5

054-3316667

פנחס לוין

פריידל גרינברג

חב"ד