גני ילדים לבנים

שם

מגדר

טווח גילאים

טלפון

כתובת

מנהל

בעלות

גן חב"ד

נ

3-4

054-3316667

רבבות אפרים

פריידל גרינברג

חב"ד

ישועות משה 2

נ

4-5

054-3316667

פנחס לוין

פריידל גרינברג

חב"ד

גפן

נ

3

052-7151998

רבבות אפרים

משה רוטנשטיין

עמותה למען עמנואל

תאנה

נ

3-4

052-7157998

רבבות אפרים

משה רוטנשטיין

עמותה למען עמנואל

זית

נ

4-5

052-7157998

רבבות אפרים

משה רוטנשטיין

עמותה למען עמנואל

תמר

נ

5

052-7157998

בית ישראל

משה רוטנשטיין

עמותה למען עמנואל