תעשיינים יקרים,

באתר שהקימה הממשלה ניתן לראות את כל התנאים לקבלות ההנחות. 

לתשומת לבכם, ההנחה ניתנת אך ורק לאחר אישור הרשות לעסקים קטנים ובינוניים.

להלן תוכלו לראות את המצגת שהכין המשרד.

בהצלחה!

מצגת הנחה בארנונה - משרד הכלכלה.pdf