הנדון: טופס הצהרה לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

1.  האם חום גופך 38 מעלות ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
1.  האם חום גופך 38 מעלות ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? * שדה חובה
2. האם אתה משתעל?
2. האם אתה משתעל? * שדה חובה
3. האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
3. האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? * שדה חובה
Browser not supported