הנדון: טופס הצהרה לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

1.  האם חום גופך 38 מעלות ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
1.  האם חום גופך 38 מעלות ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? (חובה) שדה חובה
2. האם אתה משתעל?
2. האם אתה משתעל? (חובה) שדה חובה
3. האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
3. האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? (חובה) שדה חובה
Browser not supported