הזמנים הם מלוח "עיתים לבינה" לפי אופק עמנואל לשנת תשפ"ב.

תשואות חן חן להרב בן ציון הרמן על מסירותו לציבור בכלל ועל השתדלותו בהוצאת הלוח בפרט.

פרשת השבוע כניסת השבת צאת השבת
ראש השנה 6:20 7:31
וילך 6:15 7:27
יום הכיפורים 6:08 7:20
האזינו 6:06 7:18
סוכות 6:02 7:13
שבת חול המועד 5:56 7:08
שמחת תורה 5:52 7:04
בראשית 5:47 6:59
נח 5:38 6:50
לך לך 5:30 6:42
וירא 5:22 6:35
חיי שרה 5:15 6:28
תולדות 4:09 5:23
ויצא 4:04 5:19
וישלח 4:01 5:16
וישב 3:59 5:14
מקץ 3:58 5:14
ויגש 3:59 5:15
ויחי 4:01 5:17
שמות 4:04 5:21
וארא 4:09 5:25
בא 4:14 5:31
בשלח 4:20 5:36
יתרו 4:26 5:42
משפטים 4:33 5:48
תרומה 4:39 5:54
תצוה 4:45 6:00
כי תשא 4:51 6:06
ויקהל 4:57 6:11
פקודי 5:02 6:16
ויקרא 5:08 6:21
צו 5:13 6:26
שמיני 6:17 7:31
תזריע 6:22 7:36
מצורע 6:27 7:42
פסח 6:32 7:47
שביעי של פסח 6:36  
אחרי מות 6:37 7:53
קדושים 6:42 7:58
אמור 6:47 8:04
בהר 6:52 8:10
בחוקתי 6:57 8:15
במדבר 7:01 8:20
נשא 7:05 8:25
שבועות   8:25
בהעלותך 7:09 8:28
שלח 7:11 8:31
קרח 7:13 8:32
חקת 7:13 8:32
בלק 7:12 8:31
פנחס 7:10 8:28
מטות 7:07 8:24
מסעי 7:02 8:18
דברים 6:57 8:12
ואתחנן 6:50 8:05
עקב 6:43 7:56
ראה 6:34 7:48
שופטים 6:26 7:38
כי תצא 6:17 7:29
כי תבוא 6:07 7:19
נצבים 5:58 7:10
ראש השנה תשפ"ג 5:55