הזמנים הם מלוח "עיתים לבינה" לפי אופק עמנואל לשנת תש"פ.

תשואות חן חן להרב בן ציון הרמן על מסירותו לציבור בכלל ועל השתדלותו בהוצאת הלוח בפרט.

פרשת השבוע כניסת השבת צאת השבת
וילך 5:44 6:56
האזינו 5:35 6:47
שבת חוה"מ סוכות 5:27 6:40
בראשית 5:20 6:32
נח 4:13 5:26
לך לך 4:07 5:21
וירא 4:03 5:17
חיי שרה 4:00 5:15
תולדות 3:58 5:14
ויצא 3:58 5:14
וישלח 3:59 5:16
וישב 4:02 5:19
מקץ 4:06 5:22
ויגש 4:10 5:27
ויחי 4:16 5:33
שמות 4:22 5:38
וארא 4:28 5:44
בא 4:35 5:50
בשלח 4:41 5:56
יתרו 4:47 6:02
משפטים 4:53 6:08
תרומה 4:59 6:13
תצוה 5:05 6:18
כי תשא 5:09 6:23
ויקהל - פקודי 5:14 6:28
ויקרא 6:19 7:33
צו 6:24 7:38
פסח 6:27 7:41
שבת חוה"מ פסח 6:29 7:44
שמיני 6:34 7:49
תזריע - מצורע 6:39 7:55
אחרי מות - קדושים 6:44 8:00
אמור 6:49 8:06
בהר - בחוקותי 6:54 8:12
במדבר 6:58 8:17
שבועות 7:02 עירוב תבשילין
נשא 7:03 8:22
בהעלותך 7:07 8:26
שלח 7:10 8:29
קרח 7:12 8:32
חקת 7:13 8:32
בלק 7:13 8:32
פנחס 7:12 8:30
מטות - מסעי 7:09 8:27
דברים 7:05 8:22
ואתחנן 7:00 8:16
עקב 6:54 8:09
ראה 6:47 8:02
שופטים 6:40 7:53
כי תצא 6:31 7:44
כי תבוא 6:23 7:35
נצבים - וילך 6:13 7:26
שבת ראש השנה 6:04 7:16