על בעלי העסקים למלא שני טפסים:

1. תו סגול לקבלת קהל

2. תו סגול להעסקת עובדים

מילוי הטפסים הוא קל ונוח ואורך דקות ספורות בלבד.