נוהל הכנסת פועלים לישוב

תושבים יקרים,

תושב הרוצה להכניס פועלים לישוב, עליו לפנות למחלקת הבטחון, לרבש"צ - מרדכי מסטריאל: 050-8981931, שימו לב לכתוב בתחתית העמוד לגבי אופן קבלת האישור.

  • כל פועל צריך אישור עבודה בתוקף מהמת"ק
  • שומר חמוש בנשק

להלן שעות הכניסה והיציאה:

כניסה בוקר:     

6:30-7:00

8:00-8:30

10:30-11:00

14:00-14:30

 

כניסה בימי שישי:

6:30-7:00

8:00-8:30

10:30-11:00

 

יציאת פועלים:

קיץ: 17:00

חורף: 16:00

יום שישי יציאה ב-13:00

 

כדי לקבל אישורי כניסה צריך לעשות את הדברים הבאים:

1.     מילוי וחתימת מסמך "הזמנת תושב אוטונומיה לעבודה באיו"ש" - את המסמך ניתן לקבל אצל הרבש"צ חתום על ידו

2.     מילוי טופס הצהרת מעסיק בדבר מהות ותקופת ההעסקה

3.     צירוף אישור תושב ממחלקת הגביה

את המסמכים יש לשלוח מהמייל של המעסיק למנהל האזרחי, בכתובת:  tasefr@mnz.gov.il.

בסיום ההעסקה במידה והאישור בתוקף יש לשלוח טופס ביטול לכתובת המייל הנ"ל.