בשנת תשע"ט פרסמה האגודה לתרבות הדיור קול קורא למתן מענקים בשיפוץ בניני מגורים במגוון מסלולים.

29 בנינים בעמנואל נגשו וזכו במענקים לשיפוץ הבנינים.

השיפוץ מתבצע על ידי חברת מטרופוליס והוא עתיד להסתיים עד לסוף הקיץ בשנת תש"פ.