מספר תכנית שם תכנית סמכות הוראות תשריט קישור לתכנית
יוש/ תמא/ 1/ 1/ 55 תכנית מתאר אזורית (חלקית) מס' 55/1/1 למתקנים פוטו-וולטאיים באיו"ש יו"ש -מועצת התכנון העליונה כן לא https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000268407
יוש/ תמא/ 1/ 50 תיקון מס' 02/ 1 לתמ"א 50 (תכנית מתאר אזורית חלקית) יו"ש -מועצת התכנון העליונה כן לא https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000262875
יוש/ תמא/ 1/ 53 תכנית מתאר אזורית (חלקית) מס' 53/1 לתחנות תדלוק באיו"ש יו"ש -מועצת התכנון העליונה כן לא https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000877675
יוש/ תמא/ 1/ 55 תכנית מתאר אזורית (חלקית) מס' 55/1 למתקנים פוטו-וולטאיים באיו"ש יו"ש -מועצת התכנון העליונה כן לא https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000268335
יוש/ תמא/ 1/ 60 תכנית מתאר אזורית (חלקית) למתקני מי מערכת ולקווי מי מערכת המונחים מעל הקרקע יו"ש -מועצת התכנון העליונה כן לא https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000986327
יוש/ תמא/ 1/ 72 תמ"א 72/1 - תכנית מתאר אזורית (חלקית) להקמת מתקני מערכת התרעה מפני רעידות אדמה יו"ש -מועצת התכנון העליונה כן לא https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7001006163
יוש/ תמא/ 2/ 1/ 55 תכנית מתאר אזורית (חלקית) מס' 55/1/2 למתקנים פוטו-וולטאיים באיו"ש יו"ש -מועצת התכנון העליונה כן לא https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000781837
יוש/ תמא/ 50 תכנית מתאר אזורית לדרכים יו"ש -מועצת התכנון העליונה כן כן https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000262343
יוש/ תמא/ 53 תכנית מתאר אזורית חלקית לתחנות תדלוק יו"ש -מועצת התכנון העליונה כן לא https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000261883
יוש/ תמא/ 54 תכנית מתאר אזורית (חלקית) למסילות ברזל באיו''ש יו"ש -מועצת התכנון העליונה לא לא https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000281797
יוש/ תמא/ 56 תכנית מתאר אזורית (חלקית) למתקני שידור קטנים וזעירים יו"ש -מועצת התכנון העליונה כן לא https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000261265
יוש/ תמא/ 62 תמא 62 תכנית מתאר איזורית (חלקית) לניהול מי נגר וניקוז נחלים איגום וחילחול יו"ש -מועצת התכנון העליונה כן כן https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/7000400861