מטרות המחלקה:

קידום תנופת העיר ושיפור איכות חיי התושבים:

המחלקה תהפוך את החזון התכנוני לתכנון מידי, תוך הקפדה על חוקי התכנון והבניה ושימור ופיתוח הישוב התואם לאורח חיי התושבים.

מתן שירותי, רישוי, פיתוח, בינוי ופיקוח.

עידוד השקעות ויזמות בישוב, כנושא הדגל להובלת הישוב למימוש החזון בנושא עיצוב סביבת חיים, בינוי ותשתיות בני קיימא.

המחלקה תקדם תעסוקה על ידי עידוד יזמות ושדרוג אזורי תעשיה ומסחר, למען הקהילה על ידי יצירת נגישות, שירות קשוב, פיתוח שטחים ציבוריים ושיפור הבטיחות בדרכים.

שיפור חזות העיר בדגש על הקפדה של בניה מסודרת שתתמזג עם התכנון האורבני המקורי.

תחומי אחריות

ועדת תכנון ובניה:  רישוי, פיקוח על הבנייה, תשתיות, נכסים ותחבורה

פרויקטים: 

 • תכנון עתידי וקידום הישוב.
 • פיתוח, בינוי ושיקום במתקנים ותשתיות ציבוריים

רישוי עסקים: רישוי, פיקוח ועידוד עסקים בישוב ובאז"ת

חלוקת תפקידים

מהנדס המועצה

 • גיבוש, התוויה וניהול של פעילותה התקינה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ושל יחידת ההנדסה המקומית והטמעת תהליכי עבודה כמתחייב מחוק התכנון והבנייה.
 • בקרה אדריכלית ומתן הנחיות לעורכי בקשות להיתרי בנייה ולעורכי תכניות המוגשות לאישור הוועדה המקומית או להמלצתה, לפני ההגשה לוועדה או לאחריה, בהיבטים של חזות העיר, האיכות האדריכלית של הבינוי והסביבה והתאמתה לשימושי הקרקע.
 • מערבות וגיבוש תכניות המועצה לגידול מואץ של הישוב.
 • ריכוז ומעקב אחר הטיפול בפניות הציבור ברמה מקצועית, עקבית ואמינה ליזמים ולתושבים.

מנהלת פרויקטים –שירה אמזל

 • פיתוח אסטרטגיית מדיניות התכנון של הרשות הצומחת מזיהוי צרכים ציבוריים -הובלה של הכנת תכניות אב לתכנון, לפיתוח ולעיצוב המרחב הציבורי, והגשתן לאישור המהנדס.
 • הנעה, עידוד וקידום פרויקטים.
 • תיאום ביצוע פרויקטים מול המחלקות הרלוונטיות.

טלפון: 073-2137503

רישוי ובינוי

מתן מידע תכנוני, פתיחת תיקי בניה, בדיקת תכניות והוצאת דו"ח.

הכנת הרקע לכינוסי הוועדות, לרבות, הכנת סדרי היום והפצתם, רישום ופרסום ההחלטות והפרוטוקולים של הישיבות כנדרש בחוק ובתקנות.

טלפון: 09-7927115

פיקוח תשתיות - שמעון ויזמן

 • ליווי ביצוע עבודות בניה ופיתוח בתחומי הרשות
 • אישורי עבודה ופיקוח על עבודות הקבלנים, חב' ערים, חח"י, בזק ועוד
 • טיפול באירועים חריגים של קריסת תשתיות תוך תיאום מול הגורמים הרלוונטים

בתיה הלוי - רכזת ועדה

 • בדיקת תכניות בניה של מבני ציבור, שכונות חדשות , בניינים ותוספות בניה משלב ההיתר ועד לטופס 4.
 • הכנת נושאים לכינוסי הוועדות, לרבות,  רישום ופרסום ההחלטות והפרוטוקולים של הישיבות כנדרש בחוק ובתקנות, בדיקה ומעקב והעברת  הנחיות למתכננים.

ועדת תכנון ובניה עמנואל

מהנדס הועדה

 • בדיקת ואישור תכניות בניה של מבני ציבור, שכונות חדשות , בניינים ותוספות בניה משלב ההיתר ועד לטופס 4.
 • הכנת נושאים לכינוסי הוועדות, לרבות,  רישום ופרסום ההחלטות והפרוטוקולים של הישיבות כנדרש בחוק ובתקנות, בדיקה ומעקב והעברת  הנחיות למתכננים.
 • הרשות שוכרת שירותים של יועצים חיצונים ובדיקת תוכניות על מנת שנוכל להעניק לתושב מענה מהיר ומקצועי

 

מה נעשה בשנה החולפת:

בשנה החולפת זכינו לראות את ניצני עמלנו, קולות של בניה נשמעים ברחבי הישוב, טרקטורים וכלי עבודה מוצבים באתרי בניה וריח של התחדשות אופף את האויר. 

איכלסנו את הבניין הראשון מבין 5 בפרוייקט 'נוה אור', 2 בניינים מתוך 9 בפרויקט הדר עמנואל בשלבי טופס 4, שכונת ה''וילות'' החדשה 52 יחידות דיור בשלבי בניה מתקדמים והיתרים לפרויקט נוספים ניתנו. 

עם התרחבות האוכלוסיה בישוב אנו עמלים בהכנת תשתיות מתאימות לקבלת התושבים החדשים, תכנון תעבורה מחודשת, 6 גני ילדים ומעון קיבלו היתרי בניה ו-3 גני ילדים נוספים ותלמוד תורה נמצאים בתכנון וכן מבני ציבור נוספים ; ספריה, מתנ''ס, מרכז חירום, והרחבת והכשרת אולם הספורט עומדים על הפרק. 

במסגרת הכשרת מקומות פרנסה לתושבים אנו עובדים על בניית אז''ת חדש תב''ע 120-7.

עד ללידה וחניכת מבנה חדש ישנם תהליכים רבים ומסועפים האורכים שנים, החל מתוכניות בינוי עיר ותיכנון עתידי, התאמה לצרכים, בניית פרוגרמה,  תכנון, מכרז ועוד וכלה בקבלת כל האישורים משרדי ממשלה, יועצים ומתכננים.

מחלקת הנדסה בשיתוף פעולה עם מחלקות המועצה ובניצוחו של ראש המועצה מלווה את הפרויקט מהצעד הראשון ועד לקבלת מפתח.

בשנה החדשה מחלקת הנדסה עברה אירגון לצורך התייעלות בדגש למתן שירות נגיש, יעיל ומהיר לתושבים.