לנוחיותכם מרוכז בעמוד זה פרטי המכרז לבניית 884 יח"ד בעמנואל. המידע המחייב הוא זה המופיע באתר רשות מקרקעי ישראל, והמובא להלן מובא כעזר בלבד, ואין להסתמך עליו.

התכניות החלות במקום: תב"ע 120/6 - תקנון, תשריט, תכנית בינוי. בנוסף חלה תב"ע 120/9 - תקנון (המאפשרת הרחבת דירות שבקומה העליונה), וכן תב"ע 120/8 - תקנון (הקובעת ששטחי ממדי"ם לא יחשבו בשטחים המותרים לבניה).

תשומת לבכם למכתב ממנכ"ל המועצה אודות שינויים תקנוניים מתוכננים.

המכרז באתר רשות מקרקעי ישראל. המועד האחרון להגשת הצעות: 21/03/2022 12:00

חוברת המכרז

תשריטי המתחמים:

1. 68157

2. 68158

3. 69584

4. 69588

5. 69589

6. 69592

7. 69593

8. 69594

9. 69595

10. 70532

לנוחיותכם קישור ל-GIS של המועצה עליה מופיעים המתחמים באופן מפורט.