במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל, נפגש ראש מועצת עמנואל הרב אליהו גפני וצוותו עם הנהלת מפקד האוכלוסין. הרב אליהו גפני: "נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה. אני קורא לתושבי עמנואל הנדגמים להשיב לשאלון המפקדי".   

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערכת לביצוע מפקד האוכלוסין והדיור 2022. שבוע שעבר נפגשו ראש מועצת עמנואל הרב מר אליהו גפני, מנכ"ל המועצה מר יוסף דיין עם מנהל המשרד האזורי תל אביב של מפקד האוכלוסין מר אבי הדר ובקר בכיר במשרד האזורי מר דודי גולן ודנו בקידום המפקד במועצה.

החל מה-3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב- 1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם המועצה המקומית עמנואל. המפקד צפוי להסתיים ב- 30 בנובמבר 2022. נתוני המפקד הינם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.

הרב אליהו גפני: נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה, קורא לתושבי המועצה שנבחרו להשתתף במדגם מפקד האוכלוסין להשיב לשאלון המפקדי לטובת כולנו". מפקד האוכלוסין הוא  פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל המתבצע בממוצע אחת לעשור המשקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. כ-7% מתושבי עמנואל נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי. מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי באתר אינטרנט מאובטח וייעודי ממחשב ולא ממכשיר סלולארי.  זאת בנוסף לאפשרות השבה בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים. רק לעונים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי למימוש. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.

בשנים האחרונות, שינתה הלמ"ס את שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהליכי העבודה במגמה לחסוך במשאבים. הלמ"ס עושה שימוש במאגרי מידע מינהליים כך שאין צורך לפקוד את כל התושבים והשאלון המפקדי הופך לממוקד יותר ללא שאלות מיותרות.

במדינת ישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב-1948, אחריו נערכו המפקדים אחת לעשור. מפקד האוכלוסין הקרוב יהיה מפקד משולב אשר יתבסס ברובו על נתונים מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח ובו צפויים להשתתף כ- 7% מכלל התושבים בישראל המהווים כ- 700 אלף נדגמים מכלל תושבי ישראל.

למס

ראש המועצה יחד עם מנהל משרד אזורי תל אביב, מפקד האוכלוסין - מר אבי הדר
צילום - מר דודי גולן, בקר בכיר במשרד אזורי תל אביב