מועצה מקומית עמנואל מודיעה על קיומם של תבחינים להקצאות מבנים וקרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית.
התבחינים נמצאים במועצה (בלשכה) וניתן לעיין בהם בשעות קבלת הקהל.