הרינו להביא לתשומת לב בעלי/נהגי האוטובוסים ו/או חברות האוטובוסים ו/או משאיות ורכבים ארוכים הנוסעים בשטחי המועצה המקומית עמנואל (להלן: "המועצה"). 

  • בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק עזר למועצה מקומית עמנואל (מניעת מפגעים ושמירת סדר וניקיון) התשמ"ה 1985, לא יעמיד אדם לא יחנה ולא יתיר לאחר להעמיד או לחנות רכב אלא בכביש, למעט מקום שנאסר לחנות בו והאיסור מסומן בתמרור.
  • בהתאם לחוק התעבורה הוצב בכניסה למועצה תמרור האוסר על חנייה לאוטובוסים ומשאיות ברחבי המועצה למעט במקומות שיועדו וסומנו לכך.

לנוחיותכם הוסדרו מקומות חניה לכלים כבדים אלו בנקודות הבאות:

  1. רח' פינחס לוין – ליד הכיכר מול המקווה והגנים.
  2. רח' בית ישראל – ליד הכיכר.
  3. רח' חתם סופר – בכניסה לרחוב מול המרכז המסחרי.

בהתאם לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) התשמ"א 1981 הודעה בדבר עבירות קנס [להלן: " התקנות "], עבירה על האמור לעיל מהווה עבירת קנס.

נא הקפידו על שמירה על החוק והימנעו מאי נעימות.