לתשומת לב התושבים,

אנו מבקשים להזכיר כי חל איסור על תליית מודעות מכל סוג שהוא על עצים ועמודי החשמל השונים.

לשם פרסום מודעות התקינה המועצה לוחות מודעות בכל רחבי עמנואל – נא השתמשו בהם בלבד.

הפרה של תקנה זו מהווה עבירת קנס – אנא הימנעו מאי נעימות.