תושבים יקרים-

מפאת החיוב של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ומכוח החוק המועצה אוכפת את איסור העישון במקומות ציבוריים ואף מטילה קנסות במקרה הצורך.

ניתן לפנות למוקד הפעיל בכל שעות היממה לשם הגשת תלונה על הפרת החוק: מספר המוקד 09-7921448

שלכם ובשבילכם,
המועצה המקומית עמנואל