להלן קישור לאתר רמ"י:

http://land.gov.il/Land_Tenders/Pages/Tenders.aspx