תוצאות בדיקות טיב ואיכות המים:

בדיקה 22.10.19

בדיקה 10.6.19

 

מחירי המים לקוב:

לתקופה 1/17 עד 6/17 – מחיר א' : 4.499 ₪  מחיר ב': 8.991 ₪.

לתקופה 7/17 עד 12/17 –מחיר א': 3.397 ₪ מחיר ב': 8.991 ₪.

לתקופה 1/18 עד 6/18 – מחיר א': 3.006 ₪ מחיר ב': 8.787 ₪.

לתקופה 7/18 עד 12/18 –מחיר א': 3.068 ₪ מחיר ב': 8.902 ₪.

לתקופה 1/19 עד 6/19 – מחיר א': 3.34 ₪ מחיר ב': 9.415 ₪.

לתקופה 7/19 עד 12/19 – מחיר א': 3.538 ₪ מחיר ב': 9.613 ₪.