טופס בקשה לתווי מזון במסגרת הפרויקט לביטחון תזונתי של משרד הפנים

הטופס מיועד לתושבי עמנואל בלבד
רשימת המסמכים הנדרשים מופיעה בתחתית העמוד

 

פרטי המבקש/ת

מין * שדה חובה

מצב אישי * שדה חובה

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? * שדה חובה
 
נא סמן את המשבצת המתאימה לבחירתך: * שדה חובה
 

(א) הצהרה על המבקש והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה ברישא של סעיף 1.

 
* שדה חובה
הקרבהמספר זהותשם משפחהשם פרטיגילהעיסוקמקום העבודה
 
 
 
סוג ההכנסה * שדה חובה
 

(ב) מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל. יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה ברישא של סעיף 1 (אין למלא את אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה).

 

מקורות הכנסה

 

 

 

 

 

 

*אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגורים, יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד.

 

 

אסמכתאות

ראה בתחתית העמוד את רשימת המסמכים הנדרשים

 
 
 
 

הגשת הטופס

הצהרות * שדה חובה
* שדה חובה
* שדה חובה

* שדה חובה

 

 
Browser not supported
 

המסמכים הנדרשים לקבלת הנחה

צילום ת.ז. של שני בני הזוג עם כתובת בעמנואל כולל ספחים
אברכים – אישור כולל מקורי בציון סכום המלגה + אישור "מעמד לא עובד"
שכירים – תלושי שכר לחודשים 10, 11, 12 או טופס 106 לשנת המס הקודמת
עצמאיים – דוח שומה אחרון
אישורי לימודים/הכנסה של ילדים מעל גיל 18 + צילום ת.ז.
במקרה של לידת ילד בשנת המס הקודמת, יש לצרף אישור מביטוח לאומי על דמי הלידה
במידה ואחד מבני הזוג, או שניהם אינם עובדים יש להגיש אישור "מעמד לא עובד" מביטוח לאומי, וכן אישורי תשלומים מביטוח לאומי
תושבים חדשים - אישורי הפסקת הנחה ממקום מגורים קודם
הסדרת חשבון הארנונה ע"ש מבקש ההנחה המחזיק בנכס, לצורך זה יש למסור למועצה את חוזה השכירות/רכישה של הדירה