שם בית הכנסת

שם הגבאי

כתובת בית הכנסת

טלפון

אהבה ואחוה

הרב יעקב נקש

חתם סופר 25 עמנואל

09-7921890

אור זורח

הרב בן ציון הרמן

בית ישראל 22 עמנואל

053-3156100

בית ישראל

הרב אליהו טובול

בית ישראל 30 עמנואל

053-7424386

גור

הרב אפרים וינגוט

הגר"א 32 עמנואל

052-7645150

דרכי אבות

הרב  יונתן עמר

הרב ארז הלוי

רמת עמנואל,  עמנואל

בעל שם טוב 9 עמנואל

054-9448600

052-3536108

חב"ד את"ר

הרב אפרים מלוב

אתר יבנה 25 עמנואל

054-7513939

חב"ד בית מנחם

הרב אבנר רמתי

חתם סופר 13 עמנואל

050-4150726

חניכי הישיבות

הרב יוסף גרטזר

הרב אביר הר אבן

הרב אריה פניגשטיין

בית ישראל 25 עמנואל

חתם סופר 10 עמנואל

 

052-7660625

054-8424202

09-7921050

כסא רחמים

הרב אהרון אלישיב

רמת עמנואל, עמנואל

050-2232750

מוסדות חוסט

הרב יעקב לייפר

פנחס לוין 2 עמנואל

054-8446228

מעלות קדושים

הרב אברהם חדד

אתר רבקה 13 עמנואל

052-7272697

מרכזי אשכנזי

קהל חסידים

הרב יעקב רוזנשטיין

הרב יהושע זלצמן

פנחס לוין 15 עמנואל

פנחס לוין 1 עמנואל

058-3264789

054-8524422

משיבת נפש

הרב יורם שפיר

חתם סופר 1 עמנואל

055-6618050

משכן חיים

הרב חיים צדוק

הרב ינון חריר

הרב שריה והב

שביל הקרוניות פנחס לוין עמנואל

054-8458988

053-2583288

055-6652354

משכן יוסף נחמן

הרב עודד כהן

בית ישראל 29 עמנואל

052-7663582

משכן נתן

הרב דב ברוק

הרב אברהם זיו

רבי מאיר 43 עמנואל

הבעש"ט 12 עמנואל

09-7922155

053-3102682

סלונים

הרב יהודה פוקסמן

הרב יעקב לויפר

בעש"ט 8 עמנואל

חתם סופר 20 עמנואל

050-4141830

052-7663570

ספרדי מרכזי

הרב עובדיה יוסף

הרב שלומי נס

חתם סופר 8 עמנואל

חתם סופר 8 עמנואל

055-6755100

058-6902693

עץ חיים

תימני בלאדי

הרב יוסף רצאבי

הרב  ציון חוטר

פנחס לוין 3 עמנואל

הגר"א 7 עמנואל

054-4510343

 

פינטו

הרב שגיא פינטו

חתם סופר 16 עמנואל

054-8405557

שתילי זיתים- שאמי

הרב יצחק ענקי

הרב יאיר גמליאל

בית ישראל 27 עמנואל

פנחס לוין 11 עמנואל

050-4141240

052-7670783

תורת עמנואל

הרב עדי טרוזמן

הרב דוד נוריאן

 

חתם סופר 6 עמואל

054-8495233

052-7122189

תנא דבי אליהו

הרב אופיר שלוש

רמת עמנואל עמנואל

050-7869566

תפארת  השומרון

הרב יחיאל כהן

הרב אלי פלקסברג

חתם סופר 22  עמנואל

חתם סופר 4 עמנואל

054-8481430

052-5527749