טבלת אנשי קשר - מחלקת גבייה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
שרה קריבוס מנהלת מחלקת גביה 09-7927111 gviya@emanuel.muni.il
נחמה אירום גביה 09-7927111 nehama@emanuel.muni.il
מיכל חודרה גביה 09-7927117

מחלקת הגביה מרכזת את התשלומים והחיובים השונים ובכלל זה את חיוב הארנונה , ביוב, מים, אגרת שמירה, תשלומי חינוך ורווחה. מחלקת הגביה מאפשרת אמצעי תשלום מגוונים לביצוע התשלומים:

תשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי, מזומן/המחאות, מוקד תשלומים טלפוני.

תושב יקר,

המיסים הם שלך ובשבילך למען איכות חיים טובה יותר! לנוחותך!

תן הרשאה לתשלום חובותיך באמצעות הבנק שלך או כרטיס האשראי וחסכת זמן, כסף וטרחה.

שלם חשבונותיך בזמן ומנע מעצמך תשלומי ריבית , הצמדה והוצאות משפטיות.

המשלם את הארנונה מראש  זכאי ל-2% הנחה.

המשלם באמצעות הו"ק זכאי ל-2% הנחה.

שירותי המחלקה:

 • קבלת תשלומים.
 • טיפול בבקשות להנחה בארנונה.
 • ברור חשבונות וקבלת מידע בנושאי גביה.
 • רישום בעלים חדשים, שוכרים וחילופי דיירים.
 • הנפקת אישורים להעברת זכויות, אישורי תושב ועוד.

שרה קריבוס – אחראית תחום גביה  מייל: gviya@emanuel.muni.il

מיכל חודרה – פקידת גביה

נחמה אירום – פקידת גביה  מייל: nehama@emanuel.muni.il 

טלפון מחלקת גביה:  09-7927117

פקס: 09-7928421

מוקד טלפוני לתשלום שוברים באשראי: 03-9411053 

קבלת קהל: ימים א-ה משעה 9:00 עד 14:00 יום ג' גם משעה 16:00 עד 18:00 

ארנונה כללית – מהי ?              

הארנונה הכללית הנה מס המוטל על ידי הרשות המקומית על פי חוק.  הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. ה"מחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ויכול שיהא: בעל הנכס, שוכר הנכס, ואפילו פולש חסר זכויות משפטיות כלשהן. 

כיצד נקבע החיוב     

חיוב הארנונה הנו שנתי (מינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של התעריף למ"ר בשטח הנכס.               
התעריף נקבע בהתאם  לצו המיסים 2019 ועל פי השימוש בפועל בנכס.                

השגה וערר:              

ה"מחזיק" בנכס זכאי להגיש השגה בכתב על חיוב הארנונה למנהל הארנונה "במחלקת הגבייה. את ההשגה יש להגיש בתוך 90 יום, מיום קבלת הודעת החיוב" הראשונה באותה שנת מס, על יסוד אחת או יותר מהטענות להלן: 

 1.  בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו, או השימוש בו.                
 2.  המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.                

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.               
אם נדחתה ההשגה, רשאי ה"מחזיק" לערור בתוך 30 יום ממועד קבלת התשובה, לוועדת הערר.                

לתשומת לב! 

הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או לדחייתו ו/או לתשלום חיוב שאינו שנוי במחלוקת.                
יש לשלם את הארנונה במועד שנקבע, על מנת להימנע מתשלום מיותר של ריבית והצמדה. בכל מקרה שתתקבל ההשגה או שיתקבל הערעור, יוחזרו למערער תשלומי היתר ששילם. 

הנחות בארנונה

הנחות בארנונה ניתנות למחזיקי נכסים בשטח השיפוט של המועצה, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-1993 לתיקונים בחוק המבוצעים מפעם לפעם ובהתאם לצו הארנונה של המועצה המקומית עמנואל. תקנות אלו אומצו ואושרו במליאת המועצה.

הנחיות כלליות:

 • לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסדיר את חשבון הארנונה ע"ש מבקש ההנחה המחזיק בנכס, לצורך זה יש למסור למועצה את חוזה השכירות/רכישה של הדירה.
 • אם מבקש ההנחה אינו מופיע במרשם האוכלוסין כתושב עמנואל, יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הוא רשום, כי אינו מקבל באותה רשות הנחה בארנונה.
 • תושב שהגיע לגור בעמנואל באמצע שנה עליו להגיש אישור הפסקת הנחה מהרשות הקודמת בה התגורר.
 • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
 • הנחה בארנונה ניתנת לשנה השוטפת בלבד.
 • תנאי בסיסי להנחה במגורים הוא שהזכאי להנחה מתגורר בנכס.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד- הגבוהה מבניהם.פרטים נוספים בנוגע להנחות בארנונה ניתן לקבל במחלקת הגביה.

פרטים נוספים בנוגע להנחות בארנונה ניתן לקבל במחלקת הגביה.

טופס בקשת הנחה בארנונה.pdf