גניזה

1. חתם סופר 1, מול המקוה

2. פינת הרחובות נתיבות שלום / פנחס לוין

תעריפים:

שקית ידיות - 5 ש"ח

אשפתון קטן - 7 ש"ח

אשפתון גדול - 15 ש"ח

 

המניח גניזה ואינו משלם עובר על גזל! (כולל בתי הכנסת)

  • העברת הגניזה סמוך מאוד לחג הפסח מקשה לטפל בה בכבוד הראוי.
  • מפאת קדושת הגניזה, נא להקפיד להניח דברי קדושה בלבד!!!
  • נא להימנע מלהניח את הגניזה מחוץ למתקן ע"מ שלא תתפזר לכל עבר למניעת ביזיון הקודש.
  • פינוי המתקן ועלויות הקבורה ממומן ומשולם באופן פרטי ע"י ועדת הגניזה הכללית, אי לכך בקשתנו על הקפדת התשלום!!!