גני חינוך מיוחד

שם

מגדר

טלפון

כתובת

מנהל

בעלות

אוהלי יעקב

ז

7921089

הגר"א

הרב ציון לוי

מעיין החינוך התורני

יסודי התורה

ז

7922275

רבבות אפרים

הרב אשר טורק

החינוך העצמאי

חב"ד אור מנחם

ז

7928999

פנחס לוין

הרב לוי כהן

ממ"ד

ישיבת כסא רחמים

ז

050-4148176

צמוד לבריכה

הרב מרדכי מאזוז

"כסא רחמים"