ביישוב עמנואל לומדים מדי שנה כ-2,150 תלמידים במוסדות החינוך השונים.

המוסדות ביישוב מספקים מענה לכלל אוכלוסיית התלמידים בהתאם לצרכיו של התלמיד כדברי שלמה המלך ע"ה "חנוך לנער על פי דרכו".

מחלקת החינוך פועלת מזה שנים לקידום כולל לתלמידי היישוב מגן הילדים ועד סיום התיכון, הישיבות והסמינרים. אנו מאמינים כי ביכולתם של כל ילד וילדה להגיע להישגים אישיים ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם למידות טובות, עליה בתורה ויראת שמיים טהורה. לכן, אנו פועלים לתת מענה ייחודי לכל תלמידי היישוב על פי צרכיהם תוך שיפור מתמיד ושאיפה למצוינות פדגוגית, חברתית וערכית ואנו מחויבים להעניק לכל תלמיד ארגז כלים אישי ומיטבי. 

מכלול זה מחייב גישת רצף חינוכי, תשתיות, סביבת למידה נאותה, שפה חינוכית המשותפת להורים ולמח' החינוך, ראיית האחר והשונה ועמידה על מצוינות ערכית, חינוכית ולימודית תוך מתן הזדמנויות שוות לכולם.

בשנים האחרונות אנו זוכים לחוות פריחה ושגשוג בכול תחומי החינוך הבאים לידי ביטוי בהקמת שפ"ח והיחידה הטיפולית, הקמת יחידת קידום נוער, הקמת יחידת הגיל הרך והפעלת תוכניות רבות לכלל ילדי עמנואל.

כאן ההזדמנות להודות לכל העושים במלאכה, בראש ובראשונה לראש המועצה הרב אליהו גפני על הצבת החינוך במרכז העשייה העירוני, לצוות מח' החינוך, למנהלי בתי הספר ולהורים על שיתופי פעולה מקדמים ולכל העוסקים בתחום והמסייעים להמשך הצמיחה החינוכית.

ונסיים בדברי התלמוד הירושלמי (סנהדרין פ"י ה"ב) "אם אין גדיים - אין תיישים. אם אין תיישים - אין צאן. אם אין צאן – אין רועה. אם אין רועה – אין עולם". יה"ר שבסיעתא דשמיא ובשיתוף פעולה נזכה לרעות את הצאן - לחנך את ילדינו כמשה רבינו בשעתו.