החברה הכלכלית מטרתה להוות זרוע ביצועית של הרשות, לבצע ולקדם פרויקטים כלכליים לרשות ובכך לספק שירותים טובים יותר לתושבים.

לאחר 20 שנה של קיומה של החברה, זכינו בימים אלו, להתקדמות משמעותית בכך שלראשונה החברה הינה מוסדרת במשרד הפנים ומוכרת על ידו.

זהו צעד משמעותי אשר יאפשר לנו מהיום והלאה לקבל תקציבים, תמיכות ובכך למנף את החברה הכלכלית מתוך מטרה להפוך אותה

לעוגן משמעותי לרשות המייצר רווחים המאפשרים לה לספק שירותים טובים יותר לרשות ותושביה.