המועצה מבצעת אכיפה כנגד עבירות על פי החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983.

רשימת המקומות האסורים בעישון מצוינים כמפורט בתוספת 1 לחוק הנ"ל.

הפיקוח העירוני פועל לאכיפת עבירות עישון (החזקת כל מוצר טבק או כלי לעישונו כשהם דלוקים) במקומות ציבוריים בהם אסור לעשן על פי החוק, עבירת אי התקנת שלט והצבת מאפרה.

עזרו לנו לשפר את איכות החיים ולשמור על בריאות הציבור.

בהתאם לסעיף 2א(ג) לחוק, המוקד העירוני שמספרו 106 או במספר ישיר 09-7921448 משמש כמוקד להגשת תלונה על הפרת החוק.

להגשת תלונה בעניין עישון במקום ציבורי פנו לפקח המועצה, [email protected].