משה חזקיה
מנהל מחלקת חינוך
058-3299450
אילנית תירם
קבסי"ת
054-7556482

מי אנחנו: היחידה משמשת כזרוע ביצועית לאכיפתו של 'חוק לימוד חובה. היחידה עוסקת בפעילות מוקדמת של מניעת נשירה, בד בבד עם שילוב מחדש של התלמיד במערכת החינוך במקרה קצה לאחר נשירה תוך ליווי והענקת תמיכה.

אוכלוסיית היעד: ילדים ובני נוער חייבי לימוד, בגילאי חוק לימוד חובה 3-18 בחינוך הרגיל ועד גיל 21 בחינוך המיוחד.

תפיסה חינוכית: טיפול מונע נשירה עדיף על פני טיפול לאחר נשירה. זאת בשיתופי פעולה וגיוס כל הגורמים האמונים על הטיפול בילד קרי, המוסד החינוכי, שפ"ח, קידום נוער וגורמי הרווחה תוך הגנה על זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו מימוש מיטבי של הפוטנציאל האישי, להשיג הישגים ולחוות הצלחות.

פעילות השירות: 

איתור וטיפול הן בנשירה הגלויה והן בזו הסמויה – תלמידים המוגדרים כנושרים גלויים הם אלו הנעדרים פיסית מביה"ס לעיתים תכופות, אינם מגיעים לביה"ס באופן סדיר. המקרים באים לידי ביטוי באיחורים תכופים ובהמשך בהיעדרויות ממושכות עד לעזיבת ביה"ס. לעומתם יש תלמידים הנוכחים פיזית בביה"ס אך אינם מתפקדים לימודית, מתנתקים מהמסגרת וחשים ניכור כלפי הכיתה ו/או המוסד בהם הם לומדים ומוגדרים כנשירה סמויה. המטרה לאתר ולטפל מוקדם ככל האפשר בתופעות אלו.

הליך זה נעשה בגיוס צוות המוסד החינוכי ושיתופו בתהליך שבסופו בע"ה התלמיד ימצא את מקומו וימצא את הפוטנציאל בו.

הפעלת פרויקט חונכים "יד אליעזר" המסייע לתלמידים מבחינה לימודית ורגשית גם יחד.

פעילות היחידה מתמקדת בתלמיד ובסיוע לצוות החינוכי האחראי,  כי רק בפעילות שלובת ידיים ניתן לטפל בבעיית הנשירה.