הרכב ועדות המועצה ובעלי תפקידים

ראש המועצה - אליהו גפני

אופיר שמחי

אליהו מוריס טובול 

אלימלך פציפיצי

דוד נוריאן 

יוסף יצחק סימה

יחיאל כהן  

יעקב צבי רוזנשטיין

יצחק חודרה

משה אייזנבך

מס'

שם ועדה

יו"ר הועדה

חברי הועדה (בנוסף ליו"ר)

1

תכנון ובניה

אליהו גפני

כל חברי המועצה

2

מל"ח

אליהו גפני

כל חברי המועצה

3

הנהלה וכספים והשקעות

אליהו גפני

יצחק חודרה, דוד נוריאן, אלימלך פציפיצי, יוסף סימה

4

הנחות בארנונה (חריגים)

אופיר שמחי

יועמ"ש, גזבר, גביה, רווחה, משה אייזנבך, אליהו טובול

5

מכרזים

אליהו טובול

יעקב רוזנשטיין, אלימלך פציפיצי, יוסף סימה, יחיאל כהן, אופיר שמחי

6

ביטחון

דוד נוריאן

יוסף סימה, קב"ט, אבידן סייגון, אופיר שלוש

7

רווחה

יחיאל כהן

נציג מח' רווחה, רחל כהן, משה פריד, יוסף סימה

8

המאבק בנגע הסמים המסוכנים

יצחק חודרה

אופיר שמחי, אברהם חדד, מנהל מח' רווחה, מנהל מח' חינוך, מאיר הרוש, דוד גוטמן, בלה וינגוט, נציג ארצי למלחמה בסמים

9

איכו"ס ושפ"ע

אליהו טובול

יצחק חודרה, משה אייזנבך, אופיר שמחי, יעקב רוזנשטיין, יואב חסן, רות הלמן, שרה שמש

10

תחבורה ובטיחות בדרכים

אליהו גפני

יחיאל כהן, מהנדס המועצה, מנהל מח' חינוך, נציג קמ"ט תחבורה, יעקב לויפר, נפתלי אורלנציק, נציגי משטרה, יועץ תנועה לרשות

11

ביקורת ותיקון ליקויים

משה אייזנבך

יעקב רוזנשטיין, אליהו טובול, יוסף סימה, דוד נוריאן, יצחק חודרה

12

חינוך – היגוי, נוער בסיכון, תקציב ובטיחות מוס"ח

דוד נוריאן

אברהם חדד, אלימלך פציפיצי, יוסף סימה, יחיאל כהן, מנהל מח' חינוך, קב"ט, קב"ס, אשר טורק, לוי כהן, הרב הילדסהיים, מאיר הרוש

13

ערר (ארנונה)

יחיאל כהן

יועמ"ש, גזבר, גביה, רווחה, משה אייזנבך

14

הנצחת זכרם של נפגעי הטרור ושמות רחובות, וקידום השוויון

אלימלך פצפיצי

יהודה אלחרר, יאיר גמליאל, יהושע זלצמן, יורם שפיר, אופיר שלוש

15

פניות הציבור

יעקב רוזנשטיין

משה אייזנבך, יצחק חודרה, אופיר שמחי, אברהם חדד, מוקדן

16

דירקטוריון החברה הכלכלית עמנואל

אליהו גפני

  1. חברי מועצה – אליהו טובול, אופיר שמחי
  2. נציגי ציבור – ד"ר בת שבע גל, ליאור אנגלסמן, רחל אייזנטל
  3. עובדי מועצה – יהודה הנדלר, טלי דגן, טלי ריבקין

17

נציג המועצה בועדת בחינה

אליהו גפני

מנכ"ל - מ"מ, טלי רבקין – מ"מ

18

נציג ציבור בועדת בחינה

וינברג יחזקאל, נפתלי אורלנצ'יק, לנציצקי שמואל

19

מנהל ארנונה+גביה

גזבר

20

נציג בחב' קולחי השומרון

אליהו גפני

גזבר – מ"מ

21

נציג באיגוד ערים לאיכו"ס

אליהו גפני

נתנאל זלמנסקי - מ"מ

22

נציג במועצת יש"ע

אליהו גפני

מנכ"ל – מ"מ

23

סגן ומ"מ ראש המועצה

אליהו טובול

24

סגנים ליו"ר

דוד נוריאן

25

הנהלת עמותה מתנ"ס

אליהו גפני, אופיר שמחי, יוסף הדרי, אורה כהן