חברי המועצה 

ראש המועצה - אליהו גפני

 

אופיר שמחי

 052-7159473

אליהו מוריס טובול 

053-7424386

אלימלך פציפיצי

053-3153881

דוד נוריאן 

052-7122189

יוסף יצחק סימה

054-3221770

יחיאל כהן  

054-8481430

 

יעקב צבי רוזנשטיין

058-3264789

יצחק חודרה

050-6566670

משה אייזנבך

058-3252022

הרכב ועדות המועצה ובעלי תפקידים

מס'

שם ועדה

יו"ר הועדה

חברי הועדה (בנוסף ליו"ר)

1

תכנון ובניה

אליהו גפני

כל חברי המועצה

2

מל"ח

אליהו גפני

כל חברי המועצה

3

הנהלה וכספים והשקעות

אליהו גפני

יצחק חודרה, דוד נוריאן, אלימלך פציפיצי, יוסף סימה

4

הנחות בארנונה (חריגים)

אופיר שמחי

יועמ"ש, גזבר, גביה, רווחה, משה אייזנבך, אליהו טובול

5

מכרזים

אליהו טובול

חברים - יחיאל כהן, אופיר שמחי, יועמ"ש

מ"מ - יעקב רוזנשטיין, יוסף סימה, משה אייזנבך

6

ביטחון

דוד נוריאן

יוסף סימה, קב"ט, אבידן סייגון, אופיר שלוש, שלומי נס

מ"מ: אליהו גפני, יחיאל כהן

7

רווחה

יחיאל כהן

נציג מח' רווחה, רחל כהן, משה פריד, יוסף סימה

מ"מ: אליהו גפני

8

המאבק בנגע הסמים המסוכנים ומיגור אלימות

יצחק חודרה

אופיר שמחי, אברהם חדד, מנהל מח' רווחה, מנהל מח' חינוך, מאיר הרוש, דוד גוטמן, בלה וינגוט, נציג הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול

מ"מ: אליהו גפני

9

איכו"ס ושפ"ע

אליהו טובול

יצחק חודרה, משה אייזנבך, יעקב רוזנשטיין, אופיר שמחי, מנהל מח' שפ"ע, רות הלמן, שרה שמש

10

תחבורה ובטיחות בדרכים

יחיאל כהן

אליהו גפני, מהנדס המועצה, מנהל מח' חינוך, נציג קמ"ט תחבורה, דוד נוריאן, יעקב לויפר, נפתלי אורלנציק, נציגי משטרה, יועץ תנועה לרשות

11

ביקורת ותיקון ליקויים

יחיאל כהן

חברים - משה אייזנבך, יעקב רוזנשטיין

מ"מ - אליהו טובול, יוסף סימה, דוד נוריאן

12

חינוך – היגוי, נוער בסיכון, תקציב ובטיחות מוס"ח

דוד נוריאן

אברהם חדד, יוסף סימה, יחיאל כהן, מנהל מח' חינוך, קב"ט, קב"ס, אשר טורק, לוי כהן, הרב הילדסהיים, מאיר הרוש

מ"מ: אליהו גפני

13

ערר (ארנונה)

 

 

14

קידום השוויון

יורם שפיר

יורם שפיר, משה דל, יונתן גברא, דניאל ולך

15 הנצחת זכרם של נפגעי הטרור ושמות רחובות אלימלך פציפיצי

אלימלך פצפיצי, הרב יהודה אלחרר, רצונאל גמליאל, יהושע זלצמן, אופיר שלוש

מ"מ: אליהו גפני

16

פניות הציבור

יעקב רוזנשטיין

משה אייזנבך, יצחק חודרה, אופיר שמחי, אברהם חדד, מנהל המוקד

17

נציג המועצה בועדת בחינה

אליהו גפני

מנכ"ל - מ"מ, טלי רבקין - מ"מ

18

נציג ציבור בועדת בחינה

יחזקאל וינברג, נפתלי אורלנצ'יק, שמואל לנציצקי, משה דל, נתן סלצקי

19

מנהל ארנונה+גביה

גזבר

20

נציג בחב' קולחי השומרון

אליהו גפני

גזבר - מ"מ

21

נציג באיגוד ערים לאיכו"ס

אליהו גפני

נתנאל זלמנסקי - מ"מ

22

נציג במועצת יש"ע

אליהו גפני

מנכ"ל - מ"מ

23

סגן ומ"מ ראש המועצה

אליהו טובול

24

סגנים ליו"ר

דוד נוריאן

25

הנהלת עמותה מתנ"ס

אליהו גפני, אופיר שמחי, תומר עמר, אורה כהן

26 נציג המועצה באשכול יו"ש מנכ"ל
27 וועדה לחינוך גבוה אביר הר אבן דוד ריין, ישראל פולק, ישראל וייס
28 הקצאות מנכ"ל גזבר, מהנדס, יועמ"ש, אחראי נכסי הרשות
29 תמיכות מנכ"ל גזבר, יועמ"ש