חברי המועצה 

ראש המועצה - אליהו גפני

 

אופיר שמחי

 052-7159473

אברהם חדד

052-7272697

 

מתתיהו זיידע

050-4141950

דוד נוריאן 

052-7122189

יוסף יצחק סימה

054-3221770

יחיאל כהן  

054-8481430

 

יעקב צבי רוזנשטיין

058-3264789

יצחק חודרה

050-6566670

משה אייזנבך

058-3252022

 

 

 

 

 

הרכב ועדות המועצה ובעלי תפקידים

מס'

שם ועדה

יו"ר הועדה

חברי הועדה (בנוסף ליו"ר)

1

תכנון ובניה

אליהו גפני

כל חברי המועצה

2

מל"ח

אליהו גפני

כל חברי המועצה

3

הנהלה וכספים והשקעות

אליהו גפני

יצחק חודרה, דוד נוריאן, יוסף סימה, מתתיהו זיידע

4

הנחות בארנונה (חריגים)

אופיר שמחי

יועמ"ש, גזבר, גביה, רווחה, משה אייזנבך, אברהם חדד

5

מכרזים

יצחק חודרה

חברים - יחיאל כהן, אופיר שמחי, יועמ"ש

מ"מ - יעקב רוזנשטיין, יוסף סימה, משה אייזנבך

6

ביטחון

דוד נוריאן

יוסף סימה, קב"ט, אבידן סייגון, אופיר שלוש, שלומי נס

מ"מ: אליהו גפני, יחיאל כהן

7

רווחה

יחיאל כהן

נציג מח' רווחה, רחל כהן, יוסף סימה

מ"מ: אליהו גפני, משה חזקיה

8

המאבק בנגע הסמים המסוכנים ומיגור אלימות

יצחק חודרה

מנהל מח' רווחה, מנהל מח' חינוך, מאיר הרוש, רפאל בצלאל, בלה וינגוט, נציג הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול

מ"מ: אליהו גפני

9

איכו"ס ושפ"ע

אברהם חדד

יצחק חודרה, משה אייזנבך, יעקב רוזנשטיין, אופיר שמחי, מנהל מח' שפ"ע, שרה שמש, מ"מ - יהודית אהרן

10

תחבורה ובטיחות בדרכים

יחיאל כהן

אליהו גפני, מהנדס המועצה, מנהל מח' חינוך, נציג קמ"ט תחבורה, דוד נוריאן, נפתלי אורלנציק, נציגי משטרה, יועץ תנועה לרשות

11

ביקורת ותיקון ליקויים

יחיאל כהן

חברים - משה אייזנבך, יעקב רוזנשטיין

מ"מ - אברהם חדד, יוסף סימה, דוד נוריאן

12

חינוך – היגוי, נוער בסיכון, תקציב ובטיחות מוס"ח

דוד נוריאן

אברהם חדד, יוסף סימה, יחיאל כהן, מנהל מח' חינוך, קב"ט, קב"ס, אשר טורק, לוי כהן, הרב הילדסהיים, מאיר הרוש

מ"מ: אליהו גפני

13

ערר (ארנונה)

עו"ד יוחנן רכטשפר

נתן סלצקי, אוהד דוד

14

קידום השוויון

יורם שפיר

משה דל, יונתן גברא, דניאל ולך

15 הנצחת זכרם של נפגעי הטרור ושמות רחובות מתתיהו זיידע

הרב יהודה אלחרר, רצונאל גמליאל, יהושע זלצמן, אופיר שלוש

מ"מ: אליהו גפני

16

פניות הציבור

יעקב רוזנשטיין

משה אייזנבך, יצחק חודרה, אופיר שמחי, אברהם חדד, מנהל המוקד

17

נציג המועצה בועדת בחינה

אליהו גפני

מנכ"ל - מ"מ

18

נציג ציבור בועדת בחינה

יחזקאל וינברג, נפתלי אורלנצ'יק, שמואל לנציצקי, משה דל, נתן סלצקי, יצחק סלצקי

19

מנהל ארנונה+גביה

גזבר

20

נציג בחב' קולחי השומרון

אליהו גפני

גזבר - מ"מ

21

נציג באיגוד ערים לאיכו"ס

אליהו גפני

 

22

נציג במועצת יש"ע

אליהו גפני

מנכ"ל - מ"מ

23

סגן ומ"מ ראש המועצה

אברהם חדד

24

סגנים ליו"ר

אופיר שמחי, יצחק חודרה

25

הנהלת עמותה מתנ"ס

אליהו גפני, אופיר שמחי, יעקב רנד, אורה כהן

26 נציג המועצה באשכול יו"ש גזבר
27 וועדה לחינוך גבוה אביר הר אבן דוד ריין, ישראל פולק, ישראל וייס
28 הקצאות מנכ"ל גזבר, מהנדס, יועמ"ש, אחראי נכסי הרשות
29 תמיכות מנכ"ל גזבר, יועמ"ש
30   יעקב רנד  גזבר במועצה מקומית עמנואל