חברי המועצה 

ראש המועצה - אליהו גפני

 

mayor@emanuel.muni.il

אופיר שמחי

 052-7159473

 simhi1212@gmail.com

אליהו מוריס טובול 

053-7424386

elitoomichal@gmail.com

אלימלך פציפיצי

053-3153881

 a0533153881@gmail.com

דוד נוריאן 

052-7122189

d066258690@gmail.com

יוסף יצחק סימה

054-3221770

yosis@gmail.com770

יחיאל כהן  

054-8481430

 

יעקב צבי רוזנשטיין

058-3264789

y0583264789@gmail.com

יצחק חודרה

050-6566670

h6566670@gmail.com

משה אייזנבך

058-3252022

ab0583252022@gmail.com

הרכב ועדות המועצה ובעלי תפקידים

מס'

שם ועדה

יו"ר הועדה

חברי הועדה (בנוסף ליו"ר)

1

תכנון ובניה

אליהו גפני

כל חברי המועצה

2

מל"ח

אליהו גפני

כל חברי המועצה

3

הנהלה וכספים והשקעות

אליהו גפני

יצחק חודרה, דוד נוריאן, אלימלך פציפיצי, יוסף סימה

4

הנחות בארנונה (חריגים)

אופיר שמחי

יועמ"ש, גזבר, גביה, רווחה, משה אייזנבך, אליהו טובול

5

מכרזים

אליהו טובול

יעקב רוזנשטיין, אלימלך פציפיצי, יוסף סימה, יחיאל כהן, אופיר שמחי

6

ביטחון

דוד נוריאן

יוסף סימה, קב"ט, אבידן סייגון, אופיר שלוש, שלומי נס

7

רווחה

יחיאל כהן

נציג מח' רווחה, רחל כהן, משה פריד, יוסף סימה

8

המאבק בנגע הסמים המסוכנים

יצחק חודרה

אופיר שמחי, אברהם חדד, מנהל מח' רווחה, מנהל מח' חינוך, מאיר הרוש, דוד גוטמן, בלה וינגוט, נציג ארצי למלחמה בסמים

9

איכו"ס ושפ"ע

אליהו טובול

יצחק חודרה, משה אייזנבך, אופיר שמחי, יעקב רוזנשטיין, יואב חסן, רות הלמן, שרה שמש

10

תחבורה ובטיחות בדרכים

אליהו גפני

יחיאל כהן, מהנדס המועצה, מנהל מח' חינוך, נציג קמ"ט תחבורה, יעקב לויפר, נפתלי אורלנציק, נציגי משטרה, יועץ תנועה לרשות

11

ביקורת ותיקון ליקויים

משה אייזנבך

יעקב רוזנשטיין, אליהו טובול, יוסף סימה, דוד נוריאן, יצחק חודרה

12

חינוך – היגוי, נוער בסיכון, תקציב ובטיחות מוס"ח

דוד נוריאן

אברהם חדד, אלימלך פציפיצי, יוסף סימה, יחיאל כהן, מנהל מח' חינוך, קב"ט, קב"ס, אשר טורק, לוי כהן, הרב הילדסהיים, מאיר הרוש

13

ערר (ארנונה)

יחיאל כהן

יועמ"ש, גזבר, גביה, רווחה, משה אייזנבך

14

קידום השוויון

יורם שפיר

יורם שפיר, משה דל, יונתן גברא, דניאל ולך

15 הנצחת זכרם של נפגעי הטרור ושמות רחובות אלימלך פציפיצי אלימלך פצפיצי, יהודה אלחרר, יאיר גמליאל, יהושע זלצמן, אופיר שלוש,

16

פניות הציבור

יעקב רוזנשטיין

משה אייזנבך, יצחק חודרה, אופיר שמחי, אברהם חדד, מוקדן

17

דירקטוריון החברה הכלכלית עמנואל

אליהו גפני

  1. חברי מועצה – אליהו טובול, אופיר שמחי
  2. נציגי ציבור – ד"ר בת שבע גל, ליאור אנגלסמן, רחל אייזנטל
  3. עובדי מועצה – יהודה הנדלר, טלי דגן, טלי ריבקין

18

נציג המועצה בועדת בחינה

אליהו גפני

מנכ"ל - מ"מ, טלי רבקין – מ"מ

19

נציג ציבור בועדת בחינה

וינברג יחזקאל, נפתלי אורלנצ'יק, לנציצקי שמואל

20

מנהל ארנונה+גביה

גזבר

21

נציג בחב' קולחי השומרון

אליהו גפני

גזבר – מ"מ

22

נציג באיגוד ערים לאיכו"ס

אליהו גפני

נתנאל זלמנסקי - מ"מ

23

נציג במועצת יש"ע

אליהו גפני

מנכ"ל – מ"מ

24

סגן ומ"מ ראש המועצה

אליהו טובול

25

סגנים ליו"ר

דוד נוריאן

26

הנהלת עמותה מתנ"ס

אליהו גפני, אופיר שמחי, יוסף הדרי, אורה כהן

27 וועדה לחינוך גבוה אביר הר אבן דוד ריין, ישראל פולק, ישראל וייס