מי אנחנו: היחידה פועלת לקדם מענים משלימים במערכות החינוך עבור רווחת תלמידי עמנואל. במסגרת פעילות היחידה מוצעות לבתי הספר ולגנים תוכניות שונות שמטרתן ייעול ושדרוג העשייה החינוכית הרשותית.  לצורך זה מגייסת היחידה שותפים שונים, תקציבים ממשלתיים וקרנות סיוע.

אוכלוסיית יעד: גן- י"ב

תפיסה חינוכית:

היחידה פועלת מיתוך תפיסת מערכתית הרואה את בית הספר כעין קהילה המאגדת תחומים רבים כדי לאפשר לילד למצות את יכולותיו . מתוך כך פועלת היחידה לקדם את מערכות החינוך בתחומי העשרה, מניעה וטיפול ופיתוח צוותי חינוך. זאת בעבודה משותפת של בתי הספר, מחלקת החינוך וגורמים אחרים בקהילה .

פעילות השירות: 

פעילות יחידת תוכניות חינוכיות

פרויקט

מהות הפרויקט

קהל יעד

איש קשר

גיל הרך

תוכנית אור

מענה רגשי קבוצתי, במסגרת הגן

ילדי גנים

מנהלי גנים

תוכנית אג"ל

תרפיה באומנות

ילדי גנים

מנהלי גנים

תוכנית איכות סביבה

תוכנית בנושא שמירה על סביבה נקיה ומטופחת

ילדי גנים

 

יסודי

יחידה טיפולית

מענה רגשי לילדים והדרכת הורים

תלמידים בגילאי ביה"ס יסודי

רוני הולנדר

תוכנית מוגנות

הכשרה לצוותי חינוך והורים וליווי בביצוע תוכנית בית ספרית בנושא מוגנות

תלמידי בתי ספר יסודיים בעמנואל

 

קיטנות

בתי ספר של קיץ

תלמידי כתות א-ג

מחלקת חינוך

קיטנות פריפריה

תלמידי גנים

משה חזקיה

קיטנות מדע

תלמידי כתות א-ה

 

יסודי ועל יסודי

חונכויות

חונכויות צומחים יחד- מענה פרטני, קבוצתי ורגשי בשעות אחה"צ

תלמידים תושבי עמנואל

ברכי לנציצקי

חונכויות יד אליעזר- חונכות לימודית לילדים

תלמידים תושבי עמנואל

משה חזקיה

חוגי מדע

חוגים מדעיים במקצועות אנגלית, רובוטיקה ופיזיקה, מופעלים אחה"צ בבתי הספר

תלמידים הלומדים בעמנואל

 

על יסודי

תוכנית לשאת ביחד

מניעת נשירה לתלמידות אולפנה

תלמידות אולפנה תושבות עמנואל

 

צוותי חינוך

פיתוח צוותי חינוך

הכשרות מקצועיות למנהלים וצוותי חינוך בתחומים שונים, כמו: מיומנויות חברתיות, סמכות ועוד

מנהלים וצוותי חינוך בעמנואל