תושבים יקרים

כמנכ"ל המועצה תמצית תפקידי היא יישום מדיניות ראש המועצה תוך שימוש מיטבי בכל משאבי הרשות.

ביתר פירוט התחומים שתחת אחריותי הם:

  • פיתוחה וקידומה של עמנואל בתחום הפיסי בדגש על פרויקטים של מוסדות חינוך, מבני ציבור ושירותים קהילתיים, שיפור תשתיות ועוד
  • פיתוח הפוטנציאל הכלכלי של עמנואל כפי שהוא בא לידי ביטוי באזורי המסחר שבתוך היישוב ובאזורי התעשיה
  • אחריות ובקרה על השירות הניתן לתושבים בכלל מחלקות המועצה
  • ניהול כולל של צוות העובדים ומנהלי המחלקות במועצה תוך טיפוח המשאב האנושי של העובדים בדגש על מקצוענות ושירותיות
  • ליווי עבודת מליאת המועצה והוועדות
  • גיבוש תוכנית אסטרטגית לרשות ויישומה בתוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות
  • ייצוג הרשות מול גורמי המימשל השונים 

טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ"ל
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
יוסף דיין מנכ"ל המועצה 09-7927110 ceo@emanuel.muni.il
טלי דגן עוזרת מנכ"ל 09-7927106 tali@emanuel.muni.il

לשכת מנכל