תושבים יקרים,

כמנכ"ל המועצה תמצית תפקידי היא יישום מדיניות ראש המועצה תוך שימוש מיטבי בכל משאבי הרשות.

ביתר פירוט התחומים שתחת אחריותי הם:

  • פיתוחה וקידומה של עמנואל בתחום הפיסי בדגש על פרויקטים של מוסדות חינוך, מבני ציבור ושירותים קהילתיים, שיפור תשתיות ועוד
  • פיתוח הפוטנציאל הכלכלי של עמנואל כפי שהוא בא לידי ביטוי באזורי המסחר שבתוך היישוב ובאזורי התעשיה
  • אחריות ובקרה על השירות הניתן לתושבים בכלל מחלקות המועצה
  • ניהול כולל של צוות העובדים ומנהלי המחלקות במועצה תוך טיפוח המשאב האנושי של העובדים בדגש על מקצוענות ושירותיות
  • ליווי עבודת מליאת המועצה והוועדות
  • גיבוש תוכנית אסטרטגית לרשות ויישומה בתוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות
  • ייצוג הרשות מול גורמי המימשל השונים 

 

טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ"ל
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
משה רוטנשטיין מנכ"ל המועצה 09-7927110 [email protected]
טלי דגן מנכלי"ת חכ"ל [email protected]
שירה אמזל מנהלת פרויקטים [email protected]

לשכת מנכל